Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

4-й квартал 2015 р.

30.12.2015 Нове пам’ятне місце І. Франка

В будинку ратуші в Коломиї 5 березня – 4 червня 1880 р. був ув’язнений Іван Франко – за фальшивим звинуваченням у соціалістичній пропаганді. Галерея пам’ятних місць Івана Франка поповнена фотографією ратуші в Коломиї (1880 р.).

Більше інформації…

28.12.2015 Нова стаття з історії літератури

В розділі «Історія літератури» опублікована рецензія «Візантійська література» (1894 р.).

Спадщина Візантії така багата і розкинена по так широкім обширі і по таких далеких закутках, що для її повного пізнання і докладної, наукової оцінки треба ще багато часу і праці.

Більше інформації…

26.12.2015 Нова замітка

В розділі «Літературна критика» опублікована замітка «Наш альбом. Примітка» (1895 р.).

Документ важкого психічного настрою одного з молодих талановитих українців, загнаного російськими порядками на Сибір, ми друкуємо його з деякими пропусками.

Більше інформації…

24.12.2015 Новий роман

В розділі «Прозові твори» починаємо публікувати роман «Лель і Полель» (1887 р.). Сьогодні – розділ «1. Вуличні діти».

Разом на нього, Начку! Бий головою в живіт, щоб аж перевернувся! – крикнув Владко. Й обидва брати, немов камінці, випущені з однієї пращі, кинулися на господаря.

Більше інформації…

22.12.2015 Нові поезії

Публікуємо поезії Івана Франка, не включені ним до збірок. Сьогодні – твори 1874 року.

Епіграмати і ксенії / Дармо / Думка / Путь життя / Пісня сироти / Живі і мертві / Пелікан

Більше інформації…

20.12.2015 Новий автограф Івана Франка

Перша сторінка автографа статті І. Франка «Тополя Т. Шевченка» (1890 р.) Галерея автографів і видань Івана Франка поповнена першою сторінкою автографа статті «Тополя Т. Шевченка» (1890 р.).

Більше інформації…

18.12.2015 Нові листи Івана Франка

Продовжуємо публікацію листів Івана Франка. Сьогодні – наступні п’ять листів 1884 року.

Розказуйте живо, без сентименталізму і напущеного стилю. Чи я згадував Вам о тім, що варто б обробити історію того Гірболки, що палив село і котрого парубки забили? (10.07.1884 р. До К. К. Попович)

Більше інформації…

16.12.2015 Нові переклади

В розділі «Переклади» продовжуємо публікувати цикл «Історія давнього Риму» (1915 – 1916 рр.). Сьогодні – перша частина поеми «Чим дальше в ліс, тим більше дров [502 р. до р. Х.]».

Одна для нас безпека, для всіх тих, / Що могутніших змушені бояться, / Коли така їм буде дана певність, / Що той, хто кривду їм чинить захоче, / Не матиме якраз до того сили.

Більше інформації…

14.12.2015 Нова стаття

Опублікована стаття «Дрібні вісті літературні» (1894 р.).

Се видання дуже інтересне і для тих, хто займається слов’янською апокрифічною літературою, бо в ньому находимо грецькі тексти деяких таких апокрифів, котрі давно звісні в слов’янських перекладах.

Більше інформації…

12.12.2015 Нова публіцистична стаття

У розділі «Публіцистика» опублікована замітка «З’їзд літератів і артистів» (1894 р.).

В руських кружках давно вже висказано бажання, щоб і русько-українські робітники пера могли при нагоді сеї вистави з’їхатися і бодай пізнатися особисто та обмінятися думками.

Більше інформації…

10.12.2015 Нова стаття з історії

Опубліковано популярну статтю «Сімон Болівар» (1904 р.).

Та не такий був Болівар. Він твердо вірив у своє діло, а в хвилях найтяжчих пригод найкраще виявляла себе його сильна воля та його незрівняний дар організаційний.

Більше інформації…

8.12.2015 Нова стаття з етнографії

В розділі «Етнографія і фольклористика» опублікована рецензія «Jan Swiętek. Lud Nadrabski od Gdowa aż po Bochnię, obraz etnograficzny» (1894 р.)

Д[обродій] Свентек ограничився на невеличкий географічний острівець – кільканадцять сіл, що лежать по обох боках середнього бігу ріки Раби.

Більше інформації…

6.12.2015 Нове пам’ятне місце І. Франка

У будинку за адресою Львів, вул. Староєврейська 6 / Галицька, 6 Іван Франко мешкав у кінці 1879 – на початку 1880 років. Галерея пам’ятних місць Івана Франка поповнена фотографією будинку у Львові (1879 – 1880 рр.).

Більше інформації…

4.12.2015 Нова стаття з історії літератури

В розділі «Історія літератури» опублікована рецензія «Нове видання творів Словацького» (1894 р.).

Поезія Словацького мала важливий суспільний вплив, бо закликала народ до боротьби.

Більше інформації…

2.12.2015 Нова рецензія

В розділі «Літературна критика» опублікована рецензія «Конкурс «Зорі» (1895 р.).

За найліпший з надісланих творів признано повість «Олюнька». Є се обширне оповідання, взяте з життя нашої ходачкової шляхти Самбірського повіту.

Більше інформації…

30.11.2015 Нова повість

В розділі «Прозові твори» публікуємо повість «Яць Зелепуга» (1887 р.).

Здавалося, що весь остаток його енергії, сил духових і фантазії скупився на одній думці – видобути нафту на своїм грунті. Що буде потому, се вже його не обходило.

Більше інформації…

28.11.2015 Нові поезії

Завершуємо публікувати збірку поезій Івана Франка «Давнє і нове». Сьогодні – розділ «9. Гімни й пародії».

2. Пісня руських хлопів-радикалів / 3. Січовий марш / 4. Де єсть руська вітчина? / 5. Марш галицько-руських «твердих» / 6. Новітні гайдамаки

Більше інформації…

26.11.2015 Нова публікація Івана Франка

Титульна сторінка окремого видання праці І. Франка «Наші коляди» (1890 р.) Галерея автографів і видань Івана Франка поповнена титульною сторінкою праці «Наші коляди» (1890 р.).

Більше інформації…

24.11.2015 Нові листи Івана Франка

Продовжуємо публікацію листів Івана Франка. Сьогодні – наступні п’ять листів 1884 року.

Запевно, Ви читали в «Ділі», що про Вас згадували в Одесі на з’їзді слов[’янського] товариства, іменно в рефераті Феєрчака. (19.06.1884 р. До К. К. Попович)

Більше інформації…

22.11.2015 Нові переклади

В розділі «Переклади» продовжуємо публікувати цикл «Історія давнього Риму» (1915 – 1916 рр.). Сьогодні – наступні 5 поезій, в тому числі – «Побіда без битви (в р. 503 до Хр.)».

Та моральної сеї побіди / Зумів вартість сенат оцінити / І признав йому почесть тріумфу, – / Та й тріумф же то був знаменитий!

Більше інформації…

20.11.2015 Нова стаття

Опублікована стаття «Руський театр (2)» (1893 р.).

Хай він буде народним театром в дещо ширшому значенні, хай дає картину української громадськості, картину взаємних впливів різних суспільних верств нашого краю і українського народу.

Більше інформації…

18.11.2015 Нова публіцистична стаття

У розділі «Публіцистика» опублікована замітка «Історія про українців» (1894 р.).

Радикали вигукують: «все для демосу» і прагнуть міжнародного соціалізму, тож і вони противники української національної справи, тому – геть їх.

Більше інформації…

16.11.2015 Нова стаття з історії

Опубліковано рецензію «Jozef Krajewski. Tajne związki polityczne w Galicyi od roku 1833 do roku 1841» (1904 р.).

Найцікавіший для нас розд. VI праці д. Краєвського, якого перша половина присвячена характеристиці участі русинів у польських конспіраціях і побутові Погодіна у Львові 1838 р.

Більше інформації…

14.11.2015 Нові статті з фольклористики

В розділі «Етнографія і фольклористика» опубліковано три рецензії 1894 р., в тому числі – «Wisła», 1894 р.».

Дуже цінна і ретельна студія Б.-В. Зегеля про хасидів і хасидизм порушує справу, у польській фольклористиці ледь розпочату, але варту найбільшої уваги.

Більше інформації…

12.11.2015 Нове пам’ятне місце І. Франка

Цей будинок (Львів, вул. Крушельницької 25 / Каменярів, 4) пам’ятний тим, що тут в 1878 – 1879 роках наймали квартиру Іван Франко, Михайло Павлик, Остап Терлецький. Галерея пам’ятних місць Івана Франка поповнена фотографією будинку у Львові (1878 – 1879 рр.).

Більше інформації…

10.11.2015 Нова стаття з історії літератури

В розділі «Історія літератури» опублікована рецензія «Юрій Коссован (Осип Домінік Ігор Гординський де Федькович)» (1894 р.).

Взагалі піднести ще треба тверезий, критичний та при тім і далекий від зарозумілості суд д. Колесси про Федьковича як про чоловіка і писателя.

Більше інформації…

8.11.2015 Нова рецензія

В розділі «Літературна критика» опублікована рецензія «Жіноча бібліотека» (1894 р.).

Все-таки скажемо одверто, що, по нашій думці, своєю белетристикою навіть для спеціально жіночої справи вона могла б зробити далеко більше, ніж публіцистикою.

Більше інформації…

6.11.2015 Нова повість

В розділі «Прозові твори» публікуємо повість «Чума» (1887 р.).

1. План патера Гаудентія / 2. Гаудентій планує проповідувати у Товстохлопах / 3. Патер Гаудентій і отець Чимчикевич / 4. Хитрість о. Чимчикевича.

Більше інформації…

4.11.2015 Нова поема

В розділі «Поеми» публікуємо незавершену поему «Історія мідяного крейцара» (1879 р.).

Мигтіла свічка. У світлиці / Понуро, вогко, що в гробниці, – / А я сидів, не зводячи / Із мого крейцара очий.

Більше інформації…

2.11.2015 Нові поезії

Продовжуємо публікувати збірку поезій Івана Франка «Давнє і нове». Сьогодні – закінчення розділу «8. Із злоби дня».

Я… та ні, сього вже забагато / Для одного. З того, що я мала / Дать йому в остатнім подарунку – / Таланту, – не дам йому ні дрібки.

Більше інформації…

30.10.2015 Нова публікація Івана Франка

Обкладинка збірки оповідань І. Франка «В поті чола» (Львів, 1890 р.) Галерея автографів і видань Івана Франка поповнена обкладинкою збірки оповідань «В поті чола» (Львів, 1890 р.).

Більше інформації…

28.10.2015 Нові листи Івана Франка

Продовжуємо публікацію листів Івана Франка. Сьогодні – наступні п’ять листів 1884 року.

Я занятий тепер Федоровичем, в вольних хвилях, котрих у мене небагато, ладжу дещо для «Діла». (Кін. 05 – поч. 06.1884 р. До І. М. Белея)

Більше інформації…

26.10.2015 Нові переклади

В розділі «Переклади» продовжуємо публікувати цикл «Історія давнього Риму» (1915 – 1916 рр.). Сьогодні – поема «Трійця героїв [507 р. до р. Х.]».

1. Римляни готуються до війни з Порзеною / 2. Напад Порзени / 3. Римляни шикуються до битви / 3. Три римські герої / 5. Геройство Горація.

Більше інформації…

24.10.2015 Нові театральні рецензії

Опубліковано 4 театральних рецензії 1893 р., в тому числі – «[«Катря Чайківна» Н. Кибальчич]».

Взагалі у фактурі п’єси відчувається невправна рука і наївний розум, нездатний до глибокого аналізу явищ людського життя, до змалювання драматичних характерів і конфліктів.

Більше інформації…

22.10.2015 Нова публіцистична стаття

У розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Політичний огляд» (1894 р.).

Взагалі треба сказати, що руські народні віча більше, чим що-небудь інше, ворушать опінію публічну в краю і поза його границями – звісно, коли вони численні, ведені гідно і розумно.

Більше інформації…

20.10.2015 Нова стаття з історії

Опубліковано статтю «Адам Міцкевич. До галицьких приятелів» (1903 р.).

Польська еміграція в Парижі / Спроба походу Залівського / Становище Міцкевича в Парижі / До галицьких приятелів / Проба аналізу.

Більше інформації…

18.10.2015 Нова стаття з фольклористики

В розділі «Етнографія і фольклористика» опублікована стаття «Розбір думи про бурю на Чорнім морі» (1894 р.).

Сей мотив – небезпечна пригода на морі, з котрої присутні на кораблі викупляються пожертвуванням якоїсь людської душі, котру вкидають у море, стрічається дуже часто в казках усіх народів.

Більше інформації…

16.10.2015 Нове пам’ятне місце І. Франка

В 1877 – 1878 рр. Іван Франко за фальшивим звинуваченням у соціалістичній пропаганді був ув’язнений у слідчій тюрмі, яка знаходилась у дворі Вищого суду (Львів, вул. Князя Романа, 1 – 3). Галерея пам’ятних місць Івана Франка поповнена фотографією тюрми у Львові (1877 – 1878 рр.).

Більше інформації…

14.10.2015 Нова стаття з історії літератури

В розділі «Історія літератури» опублікована стаття «Із старих рукописів» (1894 р.).

1. Соломон і чорти в бочці / 2. Апокриф про дітство Ісусове / 3. Вандрівка богородиці по пеклі.

Більше інформації…

12.10.2015 Нова рецензія

В розділі «Літературна критика» опублікована рецензія «Роберт Брюс (Bruce), король шотландський» (1894 р.).

Чудова мова, гладка форма і чарівність правдивої поезії цього твору робить його справжньою перлиною у новітній українській поетичній літературі.

Більше інформації…

10.10.2015 Нова повість

В розділі «Прозові твори» публікуємо повість «Місія» (1886 р.).

1. Дитинство патера Гаудентія / 2. Людоїдство в його родині / 3. Навчання Гаудентія / 4. Росія нищить уніатство у Західному краї / 5. Гаудентій таємним легатом на Підляшші

Більше інформації…

8.10.2015 Нова поема

В розділі «Поеми» публікуємо поему «Кончакова слава» (1914 р.).

Та той город вам не вадив. / Чим він вас до себе знадив? / І вгадати тяжко, чим. / Ніхто досі з ним не знався. / Раді знати, як він звався? / Звався, вибачайте, Рим.

Більше інформації…

6.10.2015 Нові поезії

Продовжуємо публікувати збірку поезій Івана Франка «Давнє і нове». Сьогодні – «8. Сучасний літопис [1884]».

Бувальщина є для будущих віків, / Немов для пшениці, навозом. / Тож мудрости вчіться з дурноти батьків! / Бери, мовляв, Петре, на розум.

Більше інформації…

4.10.2015 Новий автограф Івана Франка

Перша сторінка автографа оповідання І. Франка «Іригація» (кінець 1880-х років) Галерея автографів і видань Івана Франка поповнена першою сторінкою автографа оповідання «Іригація» (кінець 1880-х років).

Більше інформації…

2.10.2015 Нові листи Івана Франка

Продовжуємо публікацію листів Івана Франка. Сьогодні – наступні п’ять листів 1884 року.

Отсе шлю першу частину передсеймових медитацій, котра сама для себе становить цілість і може продовжатися з перервами, в міру того, як буде матеріал (28.05.1884 р. До І. М. Белея).

Більше інформації…