Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Адам Міцкевич. До галицьких приятелів

Іван Франко

Переклав i пояснив д-р Іван Франко


Примітки

Праця видана у Львові 1903 р. окремою брошурою в серії «Літературно-наукова бібліотека». Із 65 сторінок кишенькового формату переклад твору Адама Міцкевича займає 10 сторінок; решта – оригінальна історико-публіцистична розвідка І. Франка, викладена у своєрідній формі: спочатку йде «Передмова», в якій характеризується історична обстановка виникнення твору, а в кінці дано аналіз його змісту окремим розділом під заголовком «Проба аналізу».

Подається за першодруком.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 47, с. 291 – 307.