Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Кін. 05 – поч. 06.1884 р. До І. М. Белея

Кін. травня – поч. червня 1884 р. Нагуєвичі

Коханий!

Шлю тобі на голову два листки для передачі: один якнайшвидше Гнєвошеві, а другий Данилюкові. Гнєвоша проси і від себе о визичення Мирославського (одного тому) або, коли б у Мирославського штурм Волі недосить гарно був описаний, о яке інше діло, містяче в собі той опис.

Може б, знайшовся хто у вас, що би зробив мені ласку і виписав би з Костомарова книги «Богдан Хмельницький» опис битви під Зборовом, а іменно той уступ, де говориться про Федоренка. Може б, й ти сам мав півгодини лишнього часу, щоб се зробити, – багато того не буде.

Також проси Корженка, щоб був ласкав прислати мені під опаскою той аркуш творів Шашкевича, де є лист Ш[ашкевича] до Василевського і В[асилевського] до Шашкевича.

Я занятий тепер Федоровичем, в вольних хвилях, котрих у мене небагато, ладжу дещо для «Діла». Надіюсь в неділю вислати вам що-дещо, а до того часу, чень, будуть від вас листи і посилки, о котрі прошу! Постарайся, коханий, зробити мені те, о що прошу! Лист Данилюкові можеш подати або послати хлопцем до друкарні «Газ[ети] нар[одової]». Прощай!

Цілую тя, твій Іван.


Примітки

Вперше надруковано: журн. «Культура», 1925, № 2, с. 182 – 183.

Датується за змістом.

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 919.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 452.