Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Публій Овідій Назон у Томіді

Публій Овідій Назон

Переклад Івана Франка


Примітки

Вперше надруковано у кн.: «Літературна спадщина. Т. 4. Іван Франко. Художні твори і художні переклади». К., «Наукова думка», 1967, с, 216 – 269. Подається за автографом № 400, с. 183 – 279.

І. Франко у вступі та увагах перераховує наукову літературу і джерела своїх перекладів. Деякі з цих питань зберігаються в його бібліотеці: Martin Schanz, Geschichte der römischen Literatur, С. Н. Beck’sche Verlagsbuchanglung Oskar Beck (ІЛ, № 4022). Römische Lyriker, Leipzig, Verlag des Bibliographischen Instituts.

I. Франко, згадуючи про загублений вірш Овідія, написаний, на його думку, близькою до української, мовою гетів, іде у характеристиці етногенезу слов’янських народів за тогочасними буржуазними теоріями, пізніше спростованими наукою.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1977 р., т. 9, с. 410 – 484.