Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Історія давнього Риму

Іван Франко

(1)  2  3  4  5  6

Діонісій Галікарнаський Потіха історика ()

Діон Кассій Вступ ()

Діонісій Галікарнаський Нерозгадана загадка ()

Діонісій Галікарнаський Сатурнія ()

Секст Гелій Лавінія й Сільвій ()

Діонісій Галікарнаський Основания Лавініум ()

Люцій Цинк Відки пішла назва Alba Longa? ()

Діонісій Галікарнаський Збудовання Білгорода (Довгої Альби) ()

Діонісій Галікарнаський Нумітор і Амулій ()

Массурій Сабін Польнi брати [8 ст. до р. Х.]

Діонісій Галікарнаський Брати-вороги [8 ст. до р. Х.] ()

Діонісій Галікарнаський Через жарт брат брата вбив [8 ст. до р. Х.] ()

Діонісій Галікарнаський Закладини Римa [8 ст. до р. Х.] ()

Діон Кассій Основання Рима [8 ст. до р. Х.] ()

Діонісій Галікарнаський Між двома гаями [8 ст. до р. Х.] ()

Тіт Лівій Вхоплення сабінянок [8 ст. до р. Х.] ()

Макробій Янусова брама в Римі [8 ст. до р. Х.] ()

Діон Кассій Ромул і сенатори [8 ст. до р. Х.] ()

Люцій Кальпурній Пізон Ромул-винопійця [8 ст. до р. Х.] ()

Діон Кассій Капітолій ()

Тіт Лівій Відхід Ромула [717 р. до р. Х.] ()

Діон Кассій Ромул і Нума Помпілій ()

Тіт Лівій Вибір Нуми Помпілія [717 р. до р. Х.] ()

Діонісій Галікарнаський Весталки в Римі [кін. 8 ст. до р. Х.] ()

Діонісій Галікарнаський Феціали (мироскази) [кін. 8 ст. до р. Х.] ()

Діонісій Галікарнаський Хазяїн домовитий [поч. 7 ст. до р. Х.] ()

Кальпурній Коли два чинять те саме, виходить не те саме [сер. 7 ст. до р. Х.] ()

Тіт Лівій Горації й Куріації [сер. 7 ст. до р. Х.] ()

Тіт Лівій Кінець Меттія Фуфетія й Альби ()

Тіт Лівій Горацій – убійця сестри

(1)  2  3  4  5  6


Примітки

Цикл поетичних переспівів І. Франка за мотивами історії Стародавнього Риму написано від 9 серпня 1915 р. до 13 березня 1916 р.

Автографи цих творів зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР (ф. 3, № 430 – 431). Це два оправлених томи, впорядковані і підшиті пізніше без будь-якої систематизації. Тоді ж проставлена олівцем і наскрізна нумерація сторінок обох томів (№ 430, 449 с.; № 431, 584 с.). Сам автор пронумерував сторінки лише окремих творів. Формат паперу різний, здебільшого 11 х 14,5 см і 14 х 21 см. Умовна назва циклу – «Ab urbe condita» («Від заснування міста») – написана І. Франком на окремих клаптиках паперу, які підшито на початку автографа № 430 і на с. 265.

Першоджерелами для написання творів за мотивами історії Стародавнього Риму І. Франкові послужили переважно історичні хроніки античних істориків Риму Кассія Діона і Діонісія Галікарнаського. Німецькі переклади їхніх творів, якими користувався І. Франко, зберігаються в особистій бібліотеці Франка – Dіо Cassius. Römische Geschichte. Bd. I, II, III, Stuttgart, 1831, 1837, 1844 (№ 3040 – 3042); Dionisius von Halikarnas. Werke. Bd. I, II, III, Stuttgart, 1832, 1847, 1850 (№ 3419 – 3421).

Крім того, І. Франко користувався також творами Плутарха, Тіта Лівія, Валерія Максіма та ін. Як правило, після кожної поезії І. Франко зазначає джерела, які він поклав в основу свого твору. Відомості про ці першоджерела та їх авторів подаються у примітці до твору, де вони згадуються вперше.

Вперше надруковано у кн.: Літературна спадщина. Іван Франко. Т. 3, К., Вид-во АН УРСР, 1963, с. 9 – 254. Ряд віршів даного циклу, що не увійшли до «Літературної спадщини», надруковано вперше у 1976 р. у 7-у томі 50-томного зібрання творів І.Франка.

Тексти подаються за автографами, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР (ф. 3, № 430, 431. Далі зазначатиметься тільки № автографа і сторінка). Твори розміщено в хронологічній послідовності. Дати написання і посилання на джерела залишаються в основному тексті. Коментування імен, подій і дат староримської історії подаються лише у тих випадках, коли вони не пояснюються у тексті твору.

У 6 і 7-у томах видання 1976 р. окремі твори розміщено в порядку їх написання І.Франком. Цей принцип є чисто формальним: при читанні твору за твором відбуваються численні перескоки від пізніших подій до раніших. Враховуючи, що цикл не був остаточно опрацьований автором, ми в нашому е-перевиданні розміщуємо твори в порядку хронології описуваних подій. Таким чином читач отримує своєрідну поетичну хрестоматію з історії давнього Риму.

Подекуди І. Франко вказував дати подій у підзаголовках. Такі дати проставлені після назв творів у (круглих дужках). У [квадратних дужках] проставлено дати, додані в нашому е-перевиданні.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 7, с. 7 – 556.