Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Причинки до історії 1848 р.

Іван Франко

Подані дальше причинки оперті на виписках із родинного архіву Федоровичів у Вікні Скалатського пов., головно на виписках із дневників Івана Федоровича, тоді посесора Грималова, що був власністю Антима Никоровича, який проживав у ту пору у Львові, і з листів до того ж Івана Федоровича, писаних різними людьми, а головно його шкільним товаришем і приятелем, а пізніше його офіціалістом, Олександром Гіцкевичем. Ті листи і виписки із дневника Федоровича в зв’язку з деякими іншими, писаними і друкованими документами, які тут будуть наведені, дають інтересний і немаловажний причинок до історії того бурливого року і до психології тої переломової епохи.

Спеціально для Івана Федоровича рік 1848-ий був епохальною добою в його житті. Ще перед кількома роками вбогий властитель маленьких подільських сіл, Білитівки і Лежанівки, він після 1846 р., обнявши оренду Грималова, наслідком щасливої констеляції доробився значного капіталу і був вибраний послом до першої австрійської державної ради, у якій серед многочисленої і різномасної галицько-буковинської делегації відіграв визначну роль і одною своєю промовою причинився до рішення одної спеціальної справи із безлічі справ, злучених із знесенням панщини, рішення на око зовсім справедливого, яке, одначе, пізніше для відносин Галичини мало мати дуже фатальне значення. Маю тут на думці його промову із д[ня] 18 жовтня в справі галицької пропінації.

Листи до Федоровича писані почасти німецькою, а переважно польською мовою; для єдності викладу подаємо їх у руській мові, доповняючи прогалини між поодинокими листами, записками з дневника або увагами з інших джерел. Дневник писаний почасти по-німецьки, почасти по-польськи.


Примітки

Вперше надруковано у ЗНТШ, 1909 р., т. 88, кн. 2, с. 94 – 117.

Подається за першодруком.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 47, с. 364 – 391.