Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Нові причинки до історії польської суспільності
на Україні в XIX в.

Іван Франко

Р. Chmielowski. Liberalizm i obskurantyzm na Litwie i Rusi (1815 – 1823), Warszawa, 1898; Tadeusz Bobrowski. Pamiętniki, Lwów, 1900, 2 томи)

1. Загальна оцінка книжок

2. Польська освіта в Росії на початку 19 ст.

3. Польсько-шляхетська балагульщина

4. Польська освіта в Україні в 1840-х роках

5. Поляки в Київському університеті в сер. 19 ст.

6. Представники польської шляхти


Примітки

Вперше надруковано в ЗНТШ, 1902 р., кн. 1, с. 1 – 42 (Наукова хроніка).

Подається за першодруком. У нашому е-перевиданні розділам статті дано назви (у Франка вони мали тільки римську нумерацію).

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 47, с. 191 – 241.