Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Aleksander Brükner. Różnowiercy polscy

Іван Франко

Szkice obyczajowe i literackie. Serja І. Варшава, 1905, ст. III + 280.

Дивні діла твої, Господи! Читаєш отсю книжку, надихану щиро історичним духом, ясним, вирозумілим на людські хиби і слабості, що силкується скрізь малювати, розуміти і оцінювати людей на тлі їх часу, і здається, немов се писав зовсім не той сам автор, що розібрані вище праці про Константина і Методія. Ані одної грубої лайки, ані одної низької інсинуації, ані одної на суб’єктивних доказах побудованої гіпотези. Усюди промовляє правдивий історик, що глядить на минувшину з її болями, злочинами, ілюзіями та розчаруваннями з високого становища всестороннього зрозуміння і вибачення. Контраст виходить повний і просто дивний. Пояснювати його мотиви не беруся.

Книжка складається з п’яти розділів, що були первісно друковані в варшавськім «Ateneum», а тут виходять де в чім перероблені та доповнені. Автор брався до своєї теми не з релігійно-догматичного, ані з тісно історичного боку; його цікавили біографічні, побутові та літературні деталі шумної трагікомедії польської Реформації.

Маємо тут нариси про Яна Ласького, Мартина Кровіцького (сей був родом із Перемищини) і три розділи, що творять немов одну цілість – характеристику аріан та одного з видніших діячів, Мартина Чеховича, познанчика. Аріанізм, як відомо, зачіпав потрохи й українські землі, та й між його діячами бачимо чоловіка, що подекуди належить і до нашого письменства, Симеона Будного, з якого проф. Брікнер подає широкі цитати. Се надає книжечці інтерес і для українолога, тим більше, що автор користується масою різних сучасних друків і рукописів, у яких є немало цікавого й для нашої історії та літератури.


Примітки

Вперше надруковано у вид.: ЗНТШ. – 1905. – Т. 66. – Кн. 4. – С. 26 – 27 (Бібл.), за підп.: Ів. Франко.

Подається за першодруком.

Ласький Ян (Войтіх) (1499 – 1560) – діяч польської Реформації.

Кровіцький Мартин (бл. 1501 – 1578) – польський письменник-полеміст, служив у містечку Судова Вишня (тепер Мостиського району Львівської обл.).

Чехович Мартин (1532 – 1613) – ідеолог лівого крила радикально-реформаційного руху у Великому князівстві Литовському і Польщі. Навчався в Лейпцизькому університеті, з 1559 р. працював учителем кальвіністської школи у м. Вільно, прихильник анабаптизму. 1565 р. виїхав до Польщі. Виступав проти кріпацтва, відкидав інститут церкви і світську владу.

Аріанізм – раціоналістичний напрям у протестантизмі, який не визнавав єдиносущності Святої Трійці. Така поширена на теренах Речі Посполитої течія в аріанстві, як соцініанство, заперечувала Трійцю, безсмертя душі і вважала Христа простою людиною, наділеною, однак, божественними властивостями.

Будний Симеон (Шимон) (бл. 1530 – 1593) – білоруський і польський письменник, філософ, історик. Діяч Реформації в Білорусії та Литві (кальвініст, згодом прихильник соцініанства, що було поширене й в Україні). Переклав на польську мову Біблію для соцініан.

Андрій Франко

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 624.