Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

29.01.1881 р. До М. П. Драгоманова

Львів

Оце ждемо тута й ждемо Вашого письма, та й годі діждатися. Чи Ви й справді загнівались на нас? Ніяк не можемо доміркуватися.

Ви, певно, получили мою посилку: Зубрицького, «Світ» і «Німеччину». Дуже б ми раді знати Вашу думку про наше видання і як би Ви радили далі вести його? Досі воно розходиться не зле: передплатників є зо 150, – звісна річ, замале ще число, що з того мож вдержати без дефіциту.

З К[иє]ва обіцяно нам підмогу письмом і пр., та досі нічо нема, навіть не діслано продовження «Відчитів», так що після 2 н[оме]ра вже статті сеї не стає. Ми післали в ковертах в Петерб[ург] до редакції «Вестн[ика] Евр[опы]», «Зап[исок]» і до д. Цвітк[овського], – досі ані слова, ані ніякого знаку не маємо і не знаємо навіть, чи подіставали. Так само вислали до д[обродій]ки О. Косач. В К[иї]в же передали оказією.

Ми писали в Петерб., просячи о присилку за гроші портрету Гоголя (кліше), але, звісно, нічого не відписано. Таким світом в другім н-рі ми мусили містити портрет Золя. Не гарно то, але що діяти? Гоголя будем старати аж до третього н-ра і на той час просимо Вас о життєпис.

Чи д. Вольськ[ий] є де? Він обіцяв нам засилати дещо, книжки та газети, і жаль, що досі нічого нема. А то у нас і грошей нема, щоб купувати, – я й так за посліднє передплачую «Kosmos», щоб знати хоть біжучі речі в природництві. А щодо наук суспільних, так тут у нас нічогісінько нема. От Маркс новий вийшов, случайно дізналися, та бо коштує 15 марок, – відки взяти таку суму? А видаючи часопис, годі обійтись без усяких новостей. І так лихо, що суспільно-економічна часть у нас майже зовсім не заступлена, а від віденців мало що мож надіятися, – принаймні самі вони й не роблять нам надії на статті по теорії сусп[ільно]-економічній, а ми хотіли б звільна подати цілий цикл таких статей по всім важнішим економічним питанням.

Тут нині приїхала Анна П[авли]к, і рівночасно з Вашим листом ми шлем також лист в Монпелье. Я післав їм уперед 2 прим[ірники] «Світу», тож не знаю, чи одержали, бо нічо не пишуть.

Як Вам там треба більше «Світа», то пришлем.

Будьте ласкаві, відписуйте хоть кілька слів, щоб ми знали, яка Ваша думка. Чи вийшов 5 т. «Громади»? Як ще не вийшов, то поки що пришліть зо два прим. 1, 2 і 4, а також «Про життя і здоров’я» і «», бо у нас уже нема ні одного, а люди допитуються.

Прощайте! Ваш Ів.

Що з їздою в Росію? Пишіть!


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України. Т. 1. Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928 р., с. 22 – 23.

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 1316.

Датується за вказівкою І. Франка, що цей лист надіслано рівночасно з попереднім листом до М. Павлика у Монпельє.

…мою посилку: Зубрицького, «Світ» і «Німеччину». – Йдеться про «Хроніку міста Львова» Д. Зубрицького, перший номер журналу «Світ» за 1881 р. і поему Г. Гейне «Німеччина» у перекладі І. Франка.

…не діслано продовження «Відчитів». – «Відчити з історії русько-українського письменства XIX віку» О. Кониського, які друкувалися в 1, 2, 8 – 10 номерах «Світу» за 1881 і 14 (2) за 1882 рік.

…в другім н-рі ми мусили містити портрет Золя. – Мається на увазі портрет і нарис «Еміль Золя. Життєпис», написаний І. Франком («Світ», 1881, № 2, с. 34 – 36).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 268 – 269.