Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

11.04.1881 р. До М. І. Павлика

Львів Льв[ів], 11.IV 81

Коханий!

Саме що передала ми Анна лист до Вас до переслання. Користаю з нього і посилаю й від себе кілька слів.

Насамперед щодо Анни. Вона потрохи й справедливо жалується, що мало видаюся з нею, правду кажучи, у мене раз у раз робота, і в неї, звісна річ, так само, – значиться, ніколи. А друге й те, що якось ніколи не можем розговоритися як слід, а може, й не маєм собі що сказати, або я знаю. О женитьбі я ані з нею не говорив, ані до Вас не писав, бо й що тут говорити? Я старавсь пересилувати сам себе настільки, щоб женитьба наша була по можності скріплена й любов’ю, але досі не встиг. Впрочім, і друга річ, матеріальні обставини, як Вам звісно, такі, що натепер о такім ділі й думати не мож.

Я ще оце тільки до четверга зістаю у Львові, а відтак їду до Нагуєвич, без надії навіть вернути сюди ще коли-небудь, поки не найдеться який заробок і не будуть сплачені довги. Коли буде яке діло, то пишіть тепер прямо до ред[акції] «Світу» і умовтеся, коли треба буде, о яке нове poste rest[ante], впрочім, від’їздячи, я ще тут побалакаю з Б[еле]єм.

Щодо рецензії на «Громаду», то воно не без причини написано, що «не всюди факт[ично] вірно» і «засмілі виводи». Крім тої грубшої помилки, о котрої спростування я просив, є там ще кілька менших помилок. Простувати їх нема потреби, а не раз навіть нема й можності (як, н[а]пр., щодо Вашого представлення руху в Косівщині, котрий, як мені здається, ані такий широкий, ані такий соціалістичний, як Ви го представили). Я вже писав Д[рагомано]ву, що я ладив статейку о тім до «Громади», але за радою Б-я подер.

Щодо «Pracy» я з Вами годжуся, а не годжусь тільки на то, що Ви в статті в «Гром[аді]» назвали її «силою» та сказали, що її велика часть іде в зах[ідну] Польщу, відки вона має й багато кореспонд[енцій]. «Praca», по-моєму, не є ніяка сила, і перестань вона нині виходити, по ній би й між робітниками й пес не гавкнув. З пренумерати, помимо ничтожних коштів, не впливає й стільки, щоб покрити ті кошти, – більша половина накладу або лежить на складі, або продається на масло, а коресп[онденції] з Польщі туй-таки робляться з вирізок з тамошніх газет. Коли це така сила, то нехай її бог сокотить. Бувайте здорові!

Цілую Вас, Ваш Ів.


Примітки

Вперше надруковано: Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876 – 1895). Зладив і видав Михайло Павлик. – Чернівці, 1910 р., т. 3, с. 426 – 427.

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 1496.

…щодо Вашого представлення руху в Косівщині… – У статті «Рух робітницький в Галичині й Україні» («Громада», 1880, № 1) М. Павлик називав селянський рух на Косівщині соціалістичним, проти чого заперечував І. Франко.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 283 – 284.