Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

1881 р. До Шкільної крайової ради

1881 р.

Вис[ока] Радо шкільна крайова!

Підписана громада, збудувавши після поданого у Крайову р[аду] шк[ільну] плану школу громадську і видавши на ню досі около 1800 р., а маючи, крім того, великий видаток у сумі около 1200 на обнову будинків парохіальних, не есть в стані з поводу бідності своїх мешканців на викінчення школи більше коштів понести і просить Вис[оку] ц[ісарсько]-к[оролівську] Раду шк[ільну] крайову о ласкаве уділення грошової запомоги для якнайскорішого викінчення школи громадської.

З подібною просьбою удавалась підписана громада до Вис. ц.-к. Ради шк. крайової ще в р. 1880, але задля вичерпання фонду не могла одержати нічого. Просимо про те повторно і надіємся, що Вис. ц.-к. Рада шкільна з уваги на бідність тутошніх селян і на великість понесеного досі на школу видатку просьбі нашій не відмовить.


Примітки

Друкується вперше за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 190. Датується 1881 р., оскільки автограф знаходиться у записній книжці І. Франка 1880 – 1881 рр., та за змістом листа.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 600.