Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Кін. 09.1881 р. До І. М. Белея

Кін. вересня 1881 р. Нагуєвичі

Коханий!

Сам не знаю, що такого, що ти нічого не пишеш. Два листи вже послав я до тебе, а від тебе ані слова. Чи ти заслаб, не дай, боже, чи загнівався за те, що стільки всякої всячини у тебе прошу, чи що такого, – і придумати не вмію. Змилуйся, напиши, що там та й як! З присилками та посилками, як не мож, то й плюнь, але хоч напиши, бо я тут буквально ув’ядаю в непевності, та далі – далі зачну й руки опускати абощо.

«Фауст» скінчений. Остається тільки поправити дещо в друкованих куснях і доладити об’яснення до решти. До сього треба б мені «Правди» і коментаря до «Фауста». Мій коментар Дінцера Ол[еськів] затратив, – тяжко, щоб відкупив. Треба буде, коби гроші, записати «Фауста» в виданні Гемпеля, з коментарем Лепера. Ну, але на се ще час. «Фауст» після мого поверхового обрахування займе з коментарем 8 арк[ушів] друку в форматі «Дрібн[ої] бібл[іотеки]» (16°), а се винесе около 200 р[инських] коштів друку. Коби християни могли і хотіли зложити хоть 100 р., мож би розписати передплату на решту, так, як на «Антологію».

Крім «Фауста», сими часами я не робив майже нічого, окрім що написав III «письмо из Галиции» та й отсю замітку на «Гайдамаків», котру тобі шлю. Як буде здала, то надрукуй в «Світі» замість сучасної статті.

Іду нині до Дрог[обича] і несу се письмо, жду, чень, буде що від тебе, а може, й «Світ» уже вийшов. Якби що прийшлось ще відписувати, то напишу окремо, а тепер кінчу. Кланяюсь Вам сердечно і цілую тя.

Твій Ів.


Примітки

Вперше надруковано: журн. «Культура», 1925, № 2, с. 45 – 46 (публікація М. Возняка «З життя і діяльності Івана Франка в рр. 1881 – 1883»).

Датується орієнтовно, за змістом, оскільки перший розділ статті «Причинки до оцінений поезій Тараса Шевченка» – «Гайдамаки», про який згадує І. Франко, було закінчено 20 – 21 вересня 1881 р.

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 920.

…коментар Дінцера… – Мається на увазі видання «Goethes Faust erläutert von Heinrich Dünzer», Leipzig, 1879.

…записати Фауста в виданні Гемпеля, з коментарем Лепера. – Йдеться про видання: Goethe «Faust» mit Einleitung und erläutert von Loeper, 1870.

…замітку на «Гайдамаків»… – Йдеться про статтю «Причинки до оцінення поезій Тараса Шевченка. І. «Гайдамаки», яка друкувалася в журналі «Світ», 1881, № 8-9 (с. 158 – 161), № 10 (с. 129 – 130).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 287 – 288.