Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

11.06.1884 р. До І. М. Белея

Нагуєвичі Нагуєвичі, д[ня] 11/VI 1884

Коханий!

Не знаючи, для чого ти відсунув від печатания мої статті, прислані для «Діла», я не присилав нічого дальше, думаючи, чи не змінили ви там як-небудь первісний совіт, і ждучи вияснення. Тепер, побачивши в суботнім н[оме]рі напечатану статтю про Лозинського (дякую за скорочення і поправку щодо особи того пана), я зладив на суботу статейку, може, пригіднішу до фейлетона, котра, однако ж, і на другу статтю може ввійти. В суботу ввечір о 9-й я буду вже у Львові і навідаюсь до тебе або в Віденській, або дома.

Я чуюся здоров, хоч не зовсім ще, – але се байка. Зладив за той час значний кусень Федоровича, надіюсь ще перед від’їздом скінчити цілий розділ IX, передпослідній в першій часті. До посліднього («Реакція в Галичин 1848 – 1849») треба ще збирати матеріал. Взагалі робота чим далі, тим більше затягується, – ну, але готового все-таки є вже так багато, що за решту не боюся. Книга обійме 2 томи по 20 – 25 листів кожний, отже буде 2 – 2.5 рази більша, ніж була в первіснім плані.

Прилучаю «Сучасну літопись», котру будь ласкав якнайшвидше передати Шухевичеві (через друкарню).

Цілую тя сердечно.

Твій Ів. Фран.


Примітки

Вперше надруковано: журн. «Культура», 1925, № 2, с. 183 – 184.

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 909.

Тепер, побачивши в суботнім н[оме]рі… статтю про Лозинського… я зладив на суботу статейку, може, пригіднішу до фейлетона… – В газеті «Діло», 1884, 7 червня, було опубліковано статтю І. Франка «Популярність а добро краю» з критикою виступу Броніслава Лозинського в краківському часописі «Przegląd Polski» з питань річного крайового бюджету. Наступну статтю – «Старі документи до польської політики спекуляційної» («Діло», 1884, 14 червня) І. Франко присвячує цій же темі і окремо зупиняється на розгляді політики польської шляхти в 1846 р.

Лозинський Броніслав (1848 – 1911) – польський буржуазний історик, автор праць з історії Галичини.

«Przegląd Polski» – польський консервативний щомісячник, який виходив у Кракові в 1866 – 1914 рр.

Прилучаю «Сучасну літопись», котру будь ласкав якнайшвидше передати Шухевичеві… – Сатирична поема І. Франка «Сучасна літопись» незабаром почала публікуватися в журналі «Нове зеркало», 1884, № 4 – 9, 11 – 13, 17, 23.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 457.