Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

6.12.1884 р. До М. П. Драгоманова

Львів Львів, д[ня] 6.XII 1884, ул. Ліндого, ч[исло] 3

Ласкавий добродію!

Ви, запевно, нетерпеливо ждете вістей від мене, а може, й дивуєтесь, чом се я, запросивши Вас до співробітництва при «Зорі», не обзиваюсь до Вас ніже словом. Діло таке, що ціла справа розбилася о інтриги та крутарства кількох людей з Товариства імені Шевченка, котрі, бачачи, що, властиво, їм (старшим українофілам) всяка власть висковзується з рук, крикнули, що «Зоря» під моєю редакцією буде органом соціалістів, і довели до того, що Партицький почав крутити, а я, щоб раз покінчити всю ту погану історію, плюнув і віддав йому його слово.

Чи «Зорю» буде видавати тепер Парт[ицький], чи Товариство Шевченка, ще не знати; я, звісно, до неї не напишу ані строчки. Справа та настільки має в собі доброго, що між усіми молодшими викликала велике обурення і може справді бути початком до сконсолідування партії чи громадки молодших українофілів, котрі тепер уже числом значно переважають старших. Маючи нині ще багато роботи і їдучи завтра до Станіслава на збір Жіночого товариства, я пишу Вам лиш отсих кілька слів, щоб сповістити Вас, як стоїть діло, а зараз по повороті з Станіслава напишу Вам про цілу історію докладніше.

А поки що шлю Вам перший томик «Русько-укр[аїнської] бібліотеки» і, засилаючи Вам щире поздоровлення, перепрошую Вас рівночасно за той завід, який я поневолі зробив Вам, так, як другі мені його зробили.

Ваш щирий Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України. Т. 1. Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928 р., с. 100 – 101.

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 1336.

…на збір жіночого товариства… – Маються на увазі збори Товариства руських женщин, заснованого Н. Кобринською у 1884 р. При підтримці І. Франка товариство стало центром поступового феміністичного руху, у 1887 р. видало альманах «Перший вінок».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 494 – 495.