Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

9.06.1884 р. До М. І. Павлика

Нагуєвичі 9/VI 1884

Коханий!

Сього тижня я приїду, не знаю ще, коли, бо доперва нині пишу до Шухевича за грішми на дорогу. Не знаю, що се значиться, що в «Ділі» ані не друкують моїх статей, ані не присилають матеріалів на нові. Я не смію у них і упоминатися грошей, бо вважаю себе за віддаленого від сотрудництва. Жаль, що Б[еле]й в такім разі не вважав потрібним мене о тім звістити. Коли так є, то, приїхавши до Львова, опинюсь подекуди на льоду. Ну, але се байка. Скінчу Федоровича, – до чого вже небагато остається, так як я тутечки пильно над ним работаю, – і махну до Вікна. Я хотів Вас просити, будьте ласкаві, нехай всякі листи, відтепер до мене надходячі, таки остаються у Львові до мого приїзду.

Поздоровляю Вас щиро і кланяюсь знайомим.

Ваш Іван Фр.


Примітки

Вперше надруковано: журн. «Культура», 1925, № 2, с. 183, у публікації М. Возняка «З життя і діяльності Івана Франка в рр. 1881 – 1884 (його листи до Івана Белея)».

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 1144.

М. Возняк помилився, вважаючи адресатом І. Белея. Прямих вказівок на адресата у листі немає, звертання «Коханий!» І. Франко вживав у листах як до І. Белея, так і до М. Павлика. Але Франко у цьому листі скаржиться на І. Белея, який тоді редагував газету «Діло», що той не друкує його статей: «Жаль, що Б’-й в такім разі не вважав потрібним мене о тім звістити». Скорочене «Б-й» М. Возник прочитав: Барвінський, хоч О. Барвінський в той час не брав участі у виданні «Діла».

Через день – 11 червня – І. Франко надіслав листа І. Белею, з якого випливає, що він писав до нього не раніше як за тиждень-два до цього. До того ж М. Павлик на цей час був у Львові [Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876 – 1895). Зладив і видав Михайло Павлик. – Чернівці, 1910 р., т. 4, лист до М. Драгоманова від 7 червня 1884, р., с. 271], тому цілком природно, що І. Франко просить його потурбуватися про львівські справи.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 456 – 457.