Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

3.01.1899 р. До Адольфа Черного

Львів Львів, 3/I 99

Високоповажаний пане!

Посилаю Вам першу половину своєї другої статті про укр[аїнсько]-р[уську] літературу – нарис історії нашого театру. Для другої половини пришлю Вам портрет Карпенка-Карого. Друга половина буде готова сими днями. Я бажав би, щоби отся часть могла йти до № 5. Чи се можливе? Бажаючи Вам усього доброго з Новим роком, остаюсь з поважанням.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: «Жовтень», 1956, № 4, с. 87.

Автограф зберігається в приватному архіві проф. Й. Добіаша в Празі. Подається за фотокопією автографа (ІЛ, ф. 3, № 1259).

першу половину своєї другої статті… – «Literatura ukrajinsko-ruská (maloruská)» («Slovanský přehled», 1899, N 6, с. 293 – 302).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 126.