Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

16.01.1899 р. До Ярослава Врхліцького

Львів Львів, д[ня] 16/I 99

Високоповажаний пане професоре!

Я страшно запізнився зі своїм рефератом на переклад Шевченка панни Ружени Єсенської, хоча рукопис прочитав зараз по надісланню і реферувати не було що, бо переклад тепер можна назвати впрост взірцевим, і я просив би Вас заявити се яко мою опінію в секції славної Академії.

На жаль, з біографією Шевченка я не дійшов до ладу і не маю надії зробити її. Але тепер, коли вийшла книга Кониського, думаю, що й панна Єсенська сама може зробити коротку біографійку на вступ до перекладу. Прошу прийняти запевнення мого глибокого поважання і щире бажання Вам здоров’я і сили для дальшої праці на славу Вашу і цілого чеського народу і всієї Слов’янщини.

Ваш покірний Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: «Жовтень», 1956, № 4, с. 84.

Автограф зберігається в Літературному архіві Національного музею в Празі.

Подається за фотокопією автографа (ІЛ, ф. 3, № 997).

…вийшла книга Кониського… – Кониський Олександр. Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя, т. 1. Львів, 1898. Вступ до «Вибраних поезій» Шевченка написала сама перекладачка – Ружена Єсенська.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 128.