Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

30.03.1899 р. До Адольфа Черного

Львів

Високоповажаний пане!

Ваші обі карточки одержав. Посилаю Вам решту статті і прошу конче прислати мені одну коректу, тим більше, що письмо моє сим разом не дуже каліграфічне, а мені не хотілось би, щоб повага Вашого письма мала терпіти через друкарські помилки. Заквестіоновані Вами слова читаються: Nazianzen, Jakov Gavat, Mytrofan Dovhalevskyj, Emanuil Kozačynśkyj, «Bohohlasnyk v Počajevi».

Посилаю на Ваші руки листок для проф. Врхліцького. Будьте ласкаві передати його панні Єсенській.

Поздоровляю Вас щиро.

Ваш Ів. Франко.

Р. S. Коли моя стаття буде зложена, прошу Вас обрахувати гонорара і за ті гроші купити мені і прислати Врхліцького «Бар-Кохбу», а решту вислати на адрес: Karl Hiersemann, Antiquar, Leipzig, Königstrasse, 3.

І. Ф.


Примітки

Вперше надруковано: «Жовтень», 1956, № 4, с. 87 – 88.

Автограф зберігається в приватному архіві проф. Й. Добіаша в Празі.

Датується на підставі попереднього листа від 29 березня 1899 р. – «Решту (ще зо 3 такі сторінки) вишлю завтра».

Подається за фотокопією автографа (ІЛ, ф. 3, № 1261).

…Назіанзен, Яков Гават[ович], Митрофан Довгалевський, Емануїл Козачинський, «Богогласник»в Почаєві». – Ці імена і назва книги з першої частини статті Франка «Literatura ukrajinsko-ruská (maloruská)». Франко подає їх у чеській транскрипції.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 130 – 131.