Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

11.1899 р. До Ф. К. Вовка

Листопад 1899 р. Львів

Високоповажаний добродію!

Посилаю Вам першу серію «Криптадія». Робіть з ними, що знаєте, тільки якби що не друкувалося, то збережіть рукопис. Що випаде гонорару, то ми з Гнатюком усім будемо довольні. У Гн[атюка] є ще велика купа: з 500 пісень і других 500 анекдотів. Є ще дещо і у мене, та нема часу переписувати, тим більше, що й отсеї порції, надіюсь, буде досить.

А тепер про «Етнолог[ічні] матеріали». Проф. Грушевський, а з ним разом і секція стоїть на тім, що один том сього року мусить бути виданий власне для того, що перший том вийшов при кінці 1898 р. (тоді ж був предложений соймові), і головно для того, щоб і тепер було що предложити соймові, а то ми не дістанемо дальшої субвенції на «Етнологічні матеріали».

З уваги на те, що Ви тепер заняті, Вас просять згодитися на таке, щоби другий том був виданий не під Вашою редакцією; тоді не треба буде висилати Вам рукописів; зложимо том з того, що маємо, а Ви собі на дозвіллі зредагуєте третій том так, як Вам буде до вподоби. У другий том пішла би частина Шухевичевої «Гуцульщини», стаття Боржковського, праця Зубрицького, стаття Гнатюка і квестіонар Дикарєва. Якби Ви могли дати некролог Мортілле, то було б добре, а як ні, то лишіть до третього тому.

Розумію, що такий вихід із колізії не буде Вам приємний, але прошу зважити, що для Товариства інший не є можливий.

Щиро поздоровляю і кланяюся.

Ваш Ів. Франко.

Ваші бажання Гнатюку передав. Четвертий том словника ще не вийшов.

Бюлетень Тов[ариства] антроп[ологічного] прийшов зрештою з обміни за «Етнологію». «Мат[еріалами]» бібліотека користає не дуже багато. «Revue de l’Ecole d’Antropol[ogie]» приходить.


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина, т. 1. Іван Франко. К., 1956 р., с. 471.

Датується за змістом. Відповідь Ф. К. Вовка на цей лист від 25 листопада 1899 р. (ІЛ, ф. 3, № 1628, с. 491).

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 982).

…некролог Мортілле… – Некролог про смерть французького археолога і антрополога Габріеля де Мортілле (1821 – 1898), підписаний Ф. Вовком (Хв. В.), вміщено у першому томі «Матеріалів до українсько-руської етнології» (1899, с. 226 – 227).

Четвертий том Словника ще не вийшов. – «Словарь російсько-український. Том четвертий. Зібрали і впорядкували М. Уманець і А. Спілка» (Львів, 1900).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 142 – 143.