Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

31.10.1899 р. До Ф. К. Вовка

Львів 31/Х 99

Високоповажаний добродію!

Ждав, ждав звістки від Вас в справі дальшого тому чи випуску «Етнологічних матеріалів», та, не дождавшися, беруся писати Вам. Що з Вами? Чи Ви здорові, бо вже боюся, чи не занедужали Ви часом, що так замовкли. А коли здорові, то чи за своїми власними працями не перестали думати про «Етнолог[ічні] мате[ріали]»?

Було б дуже шкода, раз, тому, що ми обіцяли періодичне видавництво, і з того вийшло аж цілковите занедбання, а друге, тому, що перший том збудив якнайкращі надії і навіть сойм спеціально на його основі дав 500 гульд[енів] на дальше видавання. Треба би конче видати до кінця року ще хоч один випуск. Чи не можна би зробити се от хоч би так: напишіть Ви дещо на початок, а далі дати ті статті, які вже є готові (Гнатюкові майстри, далі тепер прислав Зубрицький народний дневник у бойків) – і було б 10 аркушів друку. З новим роком могла би вийти книжечка, потім друга – і був би другий том. А тим часом підоспів би третій том, що буде весь заповнений працею Шухевича про гуцулів. Коли б Вам сей план видався можливим до приняття, то прошу відповісти якнайшвидше, щоб можна було прискорити друк.

Що робити з «Κρυπτδσιά'ми»? У мене є переписаних начисто звиш 500 пісень (коротеньких), а крім того, кілька сот має ще Гнатюк. Я міг би переписати й ті. Але перекласти їх на французьке у нас нема кому, і на сьому діло стало. Я сього не можу зробити. Скажіть, чи переслати Вам самі руські тексти, чи перекласти їх на німецьке?

Я хотів би на другий рік бути в Парижі на конгресі фольклористів і по змозі також на конгр[есі] історії релігій. Я рад би порозумітися з Вами в справі рефератів, які б по-Вашому було пожадано предложити одному й другому з тих конгресів. Я ще поки що не вибрав собі тем, тож якби Ви мали щось таке на приміті, то будьте ласкаві подати.

Посилаю Вам у листі 5 гульд[енів] з просьбою заплатити з них книгарні Вельтера решту мойого довгу 4 фр[анки] 40 с[антимів], а решту повернути на закуп для мене тої книжки «Revue biblique» з 1899 р., де є стаття Коскена про Livre Tobie, а коли б вистало грошей, то ще й 8 кн[игу] з 1899 р., де є стаття Баттіфоля.

Здоровлю Вас щиро

Ваш Ів. Франко.

Р. S. Роздумав: грошей не посилаю. Чи не лишилося у Вас дещо з мойого рахунку з Пікаром? В такім разі, будьте ласкаві, заспокойте Вельтера. Коли ж ні, то пришлю гроші при найближчій нагоді. Для випуску «Етнол[огічних] матер[іалів]», крім того, що Ви дасте і що у Вас є, у нас єсть ще стаття Боржковського про звичаї в Сибірі і Зубрицького нар[одний] дневник. В разі потреби міг би й я написати про способи ловлення риби і рибальські знаряддя в Галичині.

Здорові були!

Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина, т. 1. Іван Франко. К., 1956 р., с. 470 – 471.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 981).

…Гнатюкові майстри… – стаття В. Гнатюка «Ткацтво у Східній Галичині» (Матеріали до українсько-руської етнології, т. III, 1900, с. 12 – 26).

…народний дневник у бойків… – Праця М. Зубрицького «Народний календар, народні звичаї і повірки, прив’язані до днів в тижні і до рокових свят» (Матеріали до українсько-руської етнології, т. III, с. 33 – 60).

…бути в Парижі на конгресі фольклористів і по змозі також на конгресі історії релігій. – На цих конгресах І. Франко не був, але написав реферат «Огляд праць над етнографією Галичини в XIX в.» (надрук.: Возник М. З життя і творчості І. Франка. К., 1955, с. 233 – 245), який на конгресі прочитав Ф. К. Вовк.

…міг би й я написати про способи ловлення риби і рибальські знаряддя в Галичині. – Такої праці І. Франко не написав.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 140 – 141.