Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

08.1899 р. До М. С. Грушевського

Серпень 1899 р. Львів

Високоповажаний пане професор!

Статейка Павленського справді трохи вбога змістом, але те, що дає, все-таки дуже інтересне для наших людей і для того я пустив її, влагодивши трохи остру форму.

Кн[ига] IX кінчиться. Зміст її такий. У белетристичній часті пішло все те, що ми укладали, а власне, оповідання Коваленка, п’ять нарисів Яцкова, два оповідання Кравченка, «Наш альбом» (вірші Грінченка, Попович-Боярської і В.), частина «Бар-Кохби», «Бібліс» Льюїса, Фінляндець і решта Чехова (ще складають). На Чехова лишилося 3 ½ аркуші – не знаю, чи вміститься. В науковій часті пішли «Фламандці» (16 стор.), «De Polonorum ignorantia» (8 стор.), Гнатюкові «Зносини галичан з угро-русами» (18 стор.), Ваш Доде (12 стор.). На хроніку лишається 10 стор. – може, дамо лише 9.

До X кн. піде Куліша «Маруся Богуславка». Пулюй написав, що можна друкувати, тільки з захованням правопису (от дурниця!) і з тим, щоб зробити відбитки та вислати декілька Ганні Б[арвінок] та звернути рукопис. Я думаю, що цілу поему можна буде вбгати не надто великими шматками в 3 нумери «Вісника» (чи, може, думаєте, що було б ліпше в 2?), а до коштів відбитки могла би причинитися Спілка. Правопис в усякім разі треба змінити.

Далі до X кн. пішов би початок повісті Грушка. Оповідання Авдиковича я прочитав, і воно зовсім ні до чого – цілковите дитинство. Значить, із оригінальної белетристики нам лишається ще пару оповідань Катренка, 3 оповідання Марка Черемшини, дещо Лепкого, та й годі. Може, надішле дещо Стефаник. «Уїда» ще не перекладена, бо Петрушевич хворий, та обіцяє зладити на час. Ми планували дати в X кн. початок «» – чи не забагато буде віршів? Я думаю, що можна б цілого «Атта Троля» (в дві шпальти) дати у одній (XII) книжці, а в X і XI, крім Куліша, давати по частині з «Бар-Кохби» – крім того, що пішло тепер, я би хотів дати ще три сценки. Замість новели Янічек, я, може, дам у X кн. щось із Стріндберга. До наукової часті піде стаття Боржк[овського], кінець Вашого Доде, мій реферат про Кістяк[івського] і, може, дещо дрібне. Маковей про альманахи не написав. Його писання про Бордуляка оказується зовсім безкритичною балаканиною, – варто би взяти його ще раз на варстат. Ну, та на се ще час.

Моє здоров’я трохи поправилось, тільки голова втомлена. Апокрифів текст і індекс готові, друкується передмова. «Етногр[афічні] збірн[ики]» йдуть помалу. Друкується V т. Руданського, хоча «» Кр[имський] ще не надіслав.

Здоровлю Вас щиро

Ів. Франко.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1019).

Датується за змістом. У листі говориться про 9-ту книгу ЛНВ, яка вийшла у вересні.

Куліша «Маруся Богуславка». – Поема П. О. Куліша «Маруся Богуславка» вперше була надрукована в ЛНВ (1899, кн. 10, с. 1 – 19; кн. 11, с. 141 – 162; кн. 12, с. 259 – 281).

Пулюй Іван (1845 – 1918) – український культурно-громадський діяч, перекладач, учений-фізик.

Ганна Барвінок (Білозерська-Куліш Олександра Михайлівна; 1828 – 1911) – українська письменниця.

«Спілка» – «Українсько-руська видавнича спілка», заснована 1898 р. у Львові.

…початок повісті Грушка – «Двічі охрещена» (ЛНВ, 1899, кн. 10, 11, 12).

Катренко – псевдонім українського письменника Олександра Катрухіна. В ЛНВ (1900, кн. 2, с. 165 – 182) було надруковано його оповідання «Над усіх ненормальні».

Лепкий Богдан Сильвестрович (1872 – 1941) – український письменник. В ЛНВ (1899, кн. 12, с. 313 – 317) надруковано його оповідання «Цвіт щастя».

Уїда ще не перекладена… – новела «Ель Бруг» англійської письменниці Луїзи де ла Раме (1839 – 1908) в перекладі І. Петрушевича надрукована в ЛНВ (1899, кн. 10, с. 115 – 140).

«Атта Троль» – поема німецького поета, революційного демократа Генріха Гейне (1797 – 1856) у Лесі Українки (ЛНВ, 1900, кн. 1 – 2).

Замість новели Янічек. – Новели німецької письменниці Марії Янічек (Марії Штейн; 1860 – 1927) «Подорож на Гарц» і «Хлопський син» у перекладі Антона Крушельницького та І. Франка надруковані в ЛНВ (ШО, Кн. 6, с. 316 – 348).

Стріндберг Юхан-Август (1849 – 1912) – шведський письменник. Його твори у перекладі В. Гнатюка друкувалися в ЛНВ (1901).

…стаття Боржк[овського]… – «Життя на віру у сибірських селян», надрукована у «Матеріалах до українсько-руської етнології» (1900, т. III, с. 61 – 69).

…кінець Вашого Доде… – кінець статті М. Грушевського «» (ЛНВ, 1899, кн. 9, 10).

…мій реферат про «Кістяк(івського) – анотація І. Франка на книгу: Dr. Th. Kistiakowski. Gesellschaft und Einzelwesen, eine methodologische Studie. Berlin, 1899. 205 с. (ЛНВ, 1899, кн. 6, с. 189. Хроніка i бібліографія).

Кістяківський Богдан Олександрович (1868 – 1920) – український історик та економіст.

Маковей про альманахи не написав. Його писання про Бордуляка… – Стаття О. Маковея «Тимотей Бордуляк (Т. Ветлина)» надрукована в ЛНВ (1898, кн. 8 – 9, с. 59 – 82).

Бордуляк Тимофій Гнатович (1863 – 1936) – український письменник демократичного напряму.

Друкується V т. Руданського… – Твори Степана Руданського, т. V. Львів, 1899. «Старочеські співи» – С. Руданським «Краледворського рукопису» – увійшли до V тому. Цей том упорядкував А. Кримський.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 137 – 138.