Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

16.01.1899 р. До Ф. К. Вовка

Львів

Високоповажаний добродію!

Щире спасибі Вам за Ваш лист і за готовість бути мені посередником при закупуванню книжок. Надто часто я з сею справою не буду докучати Вам, бо грошей обмаль. От і тепер не посилаю ще грошей, щоб заплатити решту Picard'ові, але надіюсь зробити се сими днями. Ще раз пригадую Вам «Revue des trad[itions] pop[ulaires]» – у мене є сьомий річник здекомплетований, бракує № 8, 9 і 10 і титулової карти. А дуже бажалось би мати повний екземпляр.

Для «Κρυπτάδια» оба з Гнатюком лагодимо на перший раз збірку пісень; надіємось постачити 400 – 500 н[оме]рів. Переклад французький зробимо тут і пришлемо все на Ваші руки.

В справі матеріалів спасибі Вам за вияснення. Я досі нічого сього не знав і думаю, що ані на секції, ані в виділі справа не наткнеться на трудності. Грушевський здегустований головно тим, що т. І тягнеться так довго, і я не міг добитися від нього ніяких пояснень. Розуміється, коли Вам так ходить о те, щоб «Матеріали» виходили періодично, то я дуже радо згоджуюся на се і готов допомогти Вам, чим зможу. Певна річ, що коли б матеріали, про які Ви згадуєте, були у нас усі під рукою, то 10 аркушів надрукувати до липця була б не штука.

Та сяк чи так я просив би Вас для влекшення процедури переглянути матеріали, які маєте готові, і прислати їх мені разом з розписом порядку, в якім мають іти, і я допильную їх друку. Думаю, що Ви згодитесь і на те, щоб я з Павликом допильнував і коректи статей не Ваших, щоб Вам не слати їх до Парижа, бо се велика задержка.

А третє: може б, можна кожний випуск розділити на дві части, з котрих кожна мала б окрему пагінацію і друкувалась би окремо, щоб можна було поставити рівночасно двох або трьох зецерів, то так справа пішла б швидше наперед. Так робиться з «Записками», де окрему пагінацію мають статті, окрему Miscellanea, а окрему рецензії. Прошу обміркувати се і написати мені, яка Ваша постанова, бо тільки в такім разі я буду міг поручитися Вам за друкарню.

Про друкування Вашої статті про весільні звичаї я написав Вам так, як Ви передали, що гроші на її друкування буцімто є, а на «Матеріали» нема. Я взагалі нічого не писав про гроші, бо се мене не обходить. Я писав в тій думці, що коли «Матеріали» друкуються, значить, і гроші на них є, а не знаючи Ваших планів, подав думку прискорити вихід другого тома, вбгавши в нього Вашу статтю, котрої я, на стид собі, досі й не читав, але про котру чув високі похвали од Драгоманова. Розуміється, коли Вам се не влад, то я з своїм назад.

Про свій квестіонарик про будівлю я й забув і зовсім не дорожу ним, бо бачу сам, що він зовсім не доріс до тих вимогів, які тепер треба ставити до такої праці. Робіть з ним, що знаєте.

Про Грушевського я Вам докладно не можу сказати нічого. Він, мабуть, трохи нездоров. Говорячи з ним, я говорю звичайно по щирості. Знаю те, що багато людей жалуються на нього. Ну, та про се, може, ще доведеться говорити більше. Поки що я берусь бути посередником між Вами і Товариством і зроблю, що зможу.

Що значить той рахунок, який Ви прислали мені? З яких грошей Ви закупили «L’Antropologie»? Чи і що обіцяно або заплачено Вам за редакцію І т. «Матеріалів»? Я нічого сього не знаю.

Коректу передмови вислала Вам друкарня разом з Вашим скриптом. Я зробив першу коректу, та, не знаючи Вашої правописі, мабуть, набаламутив, підганяючи під ту правопись, яка принята у нас в інших виданнях товариства (назви народів писати великою буквою, не реституювати російського ъ всередині слів (словъяне) і т. п. Будьте ласкаві, переглянувши коректу, вислати її живо і прислати те, що є готове на другий том.

Здоровлю Вас.

Ваш Ів. Франко


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина, т. 1. Іван Франко. К., 1956 р., с. 464 – 465.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 979).

В справі «Матеріалів» – «Матеріалів до українсько-руської етнології».

Так робиться з «Записками…» – «Записками Наукового товариства імені Шевченка у Львові».

Про свій квестіонарик про будівлю… – Питальник по збиранню етнологічних матеріалів «Селянська хата», який склав І. Франко. Автограф залишився в архіві Ф. К. Вовка і вперше надрукований в журналі «Народна творчість та етнографія», 1962, № 2, с. 121 – 125 (публікація О. І. Дея «І. Я. Франко. Відозва. Селянська хата»).

Коректу передмови – передмови Ф. Вовка до першого тому «Матеріалів до українсько-руської етнології».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 126 – 128.