Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

29.03.1899 р. До Адольфа Черного

Львів 29/ІІІ 99

Високоповажаний пане доктор!

Даруйте, що так запізнився з обіцяною працею. Я був два тижні у Відні, а вернувши, заслаб на очі, так що не міг робити нічого. Посилаю Вам початок праці. Решту (ще зо 3 такі сторінки) вишлю завтра.

З гонорару за попередню статтю прошу купити мені Vrchlickeho «Bar Kochba» і книжку про Врхліцького (здається, Alberta або як є яка інша), бо я хотів би дати про нього студійку з перекладами до «Літ[ературно]-наук[ового] вісн[ика]» Решту грошей прошу вислати до Karl Hiersemann, Buchhändler, Leipzig, für Rechnung des Dr. Franko.

Що сталося Ржегоржу, що він надрукував таку свинську статтю в № 2 «Живого слова»? Я хочу зладити для Вас докладну працю про наших москвофілів і надіюсь, що вона декому отворить очі.

Здоровлю Вас щиро.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: «Жовтень», 1956, № 4, с. 88.

Автограф зберігається у приватному архіві проф. Й. Добіаша в Празі.

Подається за фотокопією автографа (ІЛ, ф. 3, № 1260).

…запізнився з обіцяною працею. – «Přehled literatur slovanských za r. 1898. Ukrajinsko-rusinská.» – «Slovanský přehled», 1899, № 8, с. 385 – 390.

…з гонорару за попередню статтю…. – «Literatura ukrajinsko-ruská (maloruská)». – «Slovanský přehled», 1899, № 1, с. 52 – 56; № 2, с. 103 – 110; № 6, с. 293 – 302.

…хотів би дати про нього студійку з перекладами. – Переклади уривків з поеми Я. Врхліцького «Бар-Кохба» І. Франко надрукував у ЛНВ (1899, кн. 9, с. 296 – 303; кн. 11, с. 209 – 220; кн. 12, с. 222 – 232), а статтю «Нова чеська література і її розвій. Ярослав Врхліцький, його життя і творчість. «Бар-Кохба» – в ЛНВ, 1899, кн. 12, с. 153 – 169.

Що сталося Ржегоржу, що він надрукував таку свинську статтю в № 2 «Живого слова»? – Кореспонденція Ф. Ржегоржа «Из Праги», підписана криптонімом «R.», надрукована у львівському журналі «Живое слово» (т. І, 1899, вып. 2, с. 118).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 130.