Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

11.03.1899 р. До Ф. К. Вовка

Львів 11/III 99

Вельмишановний добродію!

Дикарєва досі не складали, бо ждали на дальший рукопис. Відставиш зецера, а рукопису нема, то в роботі перерва. Дикарєва рукопису буде ледве на 10 сторін, то що тут починати? Та, проте, одержавши Ваш лист, я велів складати його і дати йому окрему пагінацію. Я згоджуюся на Вашу раду, щоб статті всі мали одну пагінацію, а квестіонари окрему. Таким способом Дикарєв буде за тиждень готовий.

Чи годитеся Ви на мою раду, щоб із таких статей, що не писані Вами і котрих Ви переглянули рукопис, не посилати Вам коректи? Пригадую, що я се клав як conditio sine qua non виходу випусків на час.

Щодо книжок, замовлених у Picard’a, я забув написати Вам, що вони замовлені для бібліотеки Товариства, а тільки дещо для мене. Значить, із 10 з[олотих] р[инських], пересланих на Ваші руки (се гроші мої), нехай Picard покриє решту мойого довгу, а те, що лишиться, нехай візьме як частину сплати за замовлені тепер книжки. Решту за ті книжки нехай візьме з грошей Тов[ариства] Шевченка, які – говорив мені Грушевський – є у нього. Таким робом він не даватиме нічого на кредит, а я тут з Товариством розрахуюся, що прийде на мій пай понад мої гроші, дані Пікару, те я зверну Товариству. Тільки прошу Вас припильнуйте, щоб не викуплено особливо апокрифів Тішендорфа і Ліпсіуса, бо мені їх дуже треба.

Сьогодні їду до Відня, де пробуду з тиждень (Hotel Hammerrand, Florianigasse). Якби що наглого треба, то пишіть туди.

Здоровлю Вас щиро.

Ваш Ів. Франко.

Ваш лист передаю в друкарню, щоб повисилали те, чого просите. Висилкою всіх наукових видань займається не Беднарський, а Гнатюк.

І. Фр.


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина, т. 1. Іван Франко. К., 1956 р., с. 467 – 468.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 980).

Дикарєва досі не складали… – Йдеться про «Програму до збирання відомостей про громади і збірки сільської молоді (вулицю, вечерниці, досвітки і складки)» Митрофана Дикарєва, надруковану у «Матеріалах до українсько-руської етнології», т. III (Львів, 1900. Додатки, с. 1 – 27).

…апокрифів Тішендорфа і Ліпсіуса… – Tischendorf Constantinus. Evangelia apocrypha, editio altera. Lipsiae, 1876; Lipsius R. A. Acta apostolorum apocrypha, tt. I – III, 1891 – 1902.

Тішендорф Константин (1815 – 1874) – німецький теолог, професор Лейпцігського університету, видавець і коментатор євангельських текстів та апокрифів.

Ліпсіус Ріхард Адальберт (1830 – 1892) – німецький протестантський богослов, історик церкви, професор Лейпцігського і Віденського університетів.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 129.