Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Календар тов. «Просвіти» на рік 1887

Іван Франко

Календар тов[ариства] «Просвіти» на рік 1887 вийшов уже в друкарні Тов[ариства] ім. Шевченка в об’ємі 17 аркушів з ілюстраціями. Крім календарської і інформаційної части, містить він типик, обширну часть господарську і часть белетристичну в об’ємі 5 аркушів.

Ся часть містить між іншим поезії Руданського, Н. Устияновича, Н. Шрама, Могильницького і Федьковича, повість І. Нечуя «Два приятелі» (з київського збірника «Луна»), Д. Лепкого «Чари», Селецького «В читальні», студію Коломийчука «Громадські порядки на Україні», промову д-ра О. Огоновського на вечерку Шевченка у Львові сього року, статтю «В XXV роковини літературної діяльності О. Федьковича», в кінці життєпису: єп[ископа] Пелеша, Ст. Руданського, А. Могильницького, Н. Устияновича, О. Федьковича і Н. Шрама (Гр. Воробкевича). До всіх сих біографій долучені й портрети.


Примітки

Вперше надруковано в журн. Зоря, 1886 р., № 15-16, 8 (20) серпня, с. 272 [Дрібні вісті з літератури і науки], без підп. Авторство вказане в річному покажчику змісту «Зорі» за 1886 р.

Подається за першодруком.

Календар тов[аристза] «Просвіта» на рік 1887 – повна назва: «Ілюстрований календар товариства “Просвіта” на рік звичайний 1887». – Львів, 1886. – Річник 10.

…поезії Руданського, Н. Устияновича, Н. Шрама, Могильницького і Федьковича… – «Календар» надрукував вірші С. Руданського «», М. Устияновича «Могила Святослава», Наума Шрама (Г. Воробкевича) «Думка», А. Могильницького «Рідна мова», Ю. Федьковича «».

Шрам Наум – псевдонім українського письменника Григорія Івановича Воробкевича (1838 – 1903), брата С. І. Воробкевича. Автор ліричних віршів, поем «Богун>», «Богдан підо Львовом», «Берестечко», «Сон» та ін.

… повість І. Нечуя «Два приятелі» (з київського збірника «Луна»)… – Йдеться про повість І. Нечуя-Левицького «Приятелі», опубліковану в календарі під заголовком «Приятель. Оповідання Івана Нечуя».

«Луна» – український літературний альманах, що його видав у Києві 1881 р. Л. В. Ідьницький.

… Д. Лепкого «Чари»… – оповідання «Чари» українського письменника й етнографа Данила Хомича Лепкого.

… Селецького «В читальні»… – Оповідання «В читальні» було підписано; розказав К. С-ій з-під Белза.

Селецький Кирило (1832 – 1908) – греко-католицький священик, український релігійний письменник, редактор місячника «Св. Кирил і Методій» (1886).

…студію Коломийчука «Громадські порядки на Україні»… – Статтю було підписано: Коломийчук П. – псевдонім українського письменника та публіциста Михайла Івановича Павлика (1853 – 1915).

… промову д-ра О. Огоновського на вечерку Шевченка у Львові сього року… – Йдеться про доповідь О. Огоновського «В пам’ять 25 роковин смерти Тараса Шевченка».

…статтю «В XXV роковини літературної діяльності О. Федьковича». – Цю статтю було опубліковано без підпису.

…життєписи: єп[ископа] Пелеша, Ст. Руданського, А. Могильницького, Н. Устияновича, О. Федьковича і Н. Шрама (Гр. Воробкевича)… – Усі біографії надруковано в рубриці (розділі) «З життя русинів». «Степан Руданський» підписано О…, всі інші – Ф.

Олена Луцишин

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 181.