Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Літературні появи українські на Україні

Іван Франко

Вбоге, дуже вбоге було жниво українського слова в закордоновій Україні в минувшім 1885 році. Десять чи дванадцять книжечок белетристичного змісту, та й то що оригінального, те дуже невеликої стійності – от і все!

І новий рік не краще заповідається: два місяці минають, а ще ані одна українська книжка не появилася на світ, коли не числити де Волланового збірника угорських пісень, виданого тов[ариством] Географічним в Петербурзі і чинячого, як запевняють критики, дуже сумне вражіння після давніших видань того товариства, особливо ж після монументального збірника П. Чубинського.

Тепер же з двох окраїн нашої землі заповідають появлення деяких українських книжок, котрих рукописи подані вже до цензури. Іменно приготовлено в Харкові збірку белетристичних творів Мирного, Щоголева, Олени Пчілки і др[угих] п[ід] з[аголовком] «Складка», а в Одесі подано до цензури перший том (12 пісень) перекладу Гомерової «Одіссеї», довершеного п[ан]ом Ніщинським. Яка то буде доля тих видань?..


Примітки

Вперше надруковано в журн. Зоря, 1886 р., № 4, 15 (27) лютого, с. 67, без підп. Авторство: Павлик М. Спис творів Івана Франка… – 36; Дорошенко 3.Спис творів Івана Франка… – Львів, 1918, – Т. 4. Вип 1. – С. 71 (№ 1890); Мороз М. О. Іван Франко: Бібліографі) творів. – С. 186.

Подається за першодруком.

… де Волланового збірника угорських пісень… – Збірка «Угро-русские народные песни» (СПб., 1885) російського мандрівника та етнографа Григорія де Воллана.

… тов[ариством] Географічним… – Йдеться про Південно-західний відділ Імператорського Російського географічного товариства, створений у Києві 1873 р. Згідно з положеннями Емського указу російський уряд у червні 1876 р. ліквідував Товариство. Тому-то працю де Волана видав не південно-західний відділ, який в 1886 році вже 10 років як не існував, а центральна управа імператорського Російського географічного товариства у столичному місті Санкт-Петербурзі. Слід знати, що в Росії етнографія вважається не гуманітарною наукою, як в Україні, а природничою, частиною географії. М. Ж., 27 вересня 2013 р.

Чубинський Павло Платонович (1839–1884) – український поет, етнограф, фольклорист, юрист. Автор-упорядник фундаментальної праці «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западнорусский край» (т. 1–7, 1872–1879).

Щоголів Яків Іванович (1823 – 1898) – український поет, автор збірок «Ворскло» (1883) та «Слобожанщина» (1898). Друкувався журналах «Молодик», «Зоря», «Рада», альманасі «Хата» та ін.

«Складка» – український альманах; вийшло чотири випуски (1887, 1892,1896 – у Харкові, 1897 – у Петербурзі). Перші два випуски редагував В. Александров, решту – К. Білиловський.

…в Одесі подано до цензури перший том (12 пісень) перекладу Гомерової «Одіссеї», довершеного п[ан]ом Ніщинським. – Згадане у Франковій замітці видання «Одіссеї» не вийшло в Одесі через цензурну заборону (30 вересня 1887 р). Переклад «Одіссеї» П. Ніщинського вперше вийшов 1889 р. у Львові.

Ніщинський Петро Іванович (1832–1896) – український письменник, перекладач, класичний філолог, композитор. Переклав українською мовою «Антігону» Софокла, «Одіссею» та 6 пісень «Іліади» Гомера.

Наталія Тихолоз

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 137.