Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Русько-українська бібліотека» Олесницького

Іван Франко

«Русько-українська бібліотека» Олесницького, котра так швидко здобула собі загальну симпатію читаючої публіки, розпочала новий рік свого існування книжечкою 13, в котрій міститься удачна одноактова комедійка Гр. Григорієвича «Лихий день», основана на тлі сучасних виборчих агітацій.

В дальших томиках того видавництва появиться між іншими многоцінна і обширна повість п. Нечуя-Левицького «Старосвітські батюшки й матушки», котра через два роки в частковім великоруськім перекладі печаталась в «Киевской старине». Повість та в «Р[усько]-укр[аїнській] бібл[іотеці]» обійме около 10 номерів в двох томах.

Крім того і крім творів деяких сучасних писателів, п. Олесницький приготовує до друку в своїй бібліотеці збірні видання деяких давніших українських писателів, як М. Олельковича, Вас. Кулика, Коховського і др[угих]. «Бібліотеку» Олесницького щиро поручаємо всім любителям нашої літератури.


Примітки

Вперше надруковано в журн. Зоря, 1886 р., № 1, 1 (13) січня, с. 18 – 19, без піди. Авторство вказане в річному покажчику змісту «Зорі» за 1886 р.

Подається за першодруком.

«Русько-українська бібліотека» Олесницького – видавнича серія, яка була нібито своєрідним продовженням «Дрібної бібліотеки», але друкувала тільки літературні твори. Видавав Є. Олесницький у Львові 1884–1886 рр. (14 томів).

…повість п. Нечуя-Левицького – Йдеться про повість І. Нечуя-Левицького «Старосвітські батюшки й матушки: Повість з житія українського духовенства 20-х років віку XIX», першодрук якої був уміщений в «Киевской старине» (1885. – № 1, 8, 9). У «Русько-українській бібліотеці» вона вміщена не була.

… збірні видання деяких давніших українських писателів, як М. Олельковича, Вас. Кулика, Коховського і др[угих]. – Ці видавничі плани у межах «Українсько-руської бібліотеки» не було реалізовано.

Кулик Василь Степанович (1830–1870) – український поет. Друкувався у журналах «Основа» та «Правда». Єдина збірка «Писання Василя Кулика» з’явилась у Львові 1894 р.

Коховський Всеволод Порфирійович (1835–1891) – український письменник і педагог. Друкувався у журналах «Основа», «Правда».

Олена Луцишин

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 133 – 134.