Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Володимир Масляк. Поезії

Іван Франко

Володимир І. Масляк. Поезії. Том І. Краків, з друкарні В. Корнецького, 1886. 8°, стор. 148, ціна 1 з[олотий] р[инський]. Посвячено проф. др-ові О. Огоновському і проф. О. Партицькому.

П[ан] Масляк, безперечно, найплодовитіший із новіших галицько-руських поетів. Вірш у нього славний і мелодійний, хоч і під зглядом прозодії багато б можна йому закинути. Та, не вдаючися тут в подробний розбір сього томика, котрого найбільша часть була різними часами печатана в «Зорі», ми скажемо, що містить він загалом 72 ліричні і лірично-епічні п’єси.

З ліричних особливо піднесемо «Мотиву», друковану недавно в «Зорі»; для характеристики поета цікаві надто «Співацька доля», «Я не бажаю», «Колись»; з лірично-епічних п’єс піднесемо «Дивак», «Дарунок», «Прогрішилась» і т. і. Будь-що-будь, поезії В. Масляка – се поява на полі нашої белетристики визначна і гідна уваги. Ми постараємось при нагоді докладніше поговорити о них і схарактеризувати загальну духову фізіономію їх автора.


Примітки

Вперше надруковано в журн. Зоря, 1886 р., № 15-16, 8 (20) серпня, с. 272 [Дрібні вісті з літератури і науки], без підп.

У цій рецензії автор писав: «Ми постараємось при нагоді докладніше поговорити о них [поезіях. – Упоряд.] і схарактеризувати загальну духову фізіономію їх автора…» Це спонукує припустити, що автором рецензії був І. Франко, який виконав свою обіцянку: у статті «Українська література в Галичині за 1886 рік» (уперше надруковано польською мовою в журн.: Prawda. – 1887. – № 2) присвятив розділ аналізові першого тому «Поезій» В. Масляка.

Франкове авторство непрямо засвідчив В. Масляк у листі до редактора газети «Руслан» від 25 червня 1906 р., порівнюючи цю загалом прихильну рецензію із досить критичним розглядом збірки у згаданій статті Франка у варшавському журналі:

«За мою літературну роботу осудив мене нинішній проводир звісного літературного конвентикля Іван Франко. Зразу світив мені баки, а коли я не став його беззглядним обожателем – він в чужій-бо варшавсько-польській часописі “Правда” назвав мої поезії випливом “blagi i ciemnoty”» [Масляк В. I. Наша критика («Хрунь») // Руслан. – 1906. – № 134. – 22.VI (5.VII). – С. 4].

Див. також: Мороз М. О. Іван Франко: Бібліографія творів. – С. 187.

Подається за першодруком.

О.Л.

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 180 – 181.