Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Зміст «Альманаху жіночого»

Іван Франко

Зміст «Альманаху жіночого», видаваного товариством руських женщин в Станіславові під редакцією пані Наталії з Озаркевичів Кобринської, заповідається доволі цікаво. Крім праць белетристичних і відчитів о справі жіночій самої редакторки, будуть в нім поміщені прозові і поетичні твори пань Олени Пчілки, Лесі Українки, Ольги Левицької, Михайлини Рошкевич, Юлії Шнайдер, Климентії Попович, Олесі Бажанської і др[угих].

Звертаємо увагу нашого жіноцтва на те видавництво і висказуємо щире бажання, щоб воно сталося гідним виразом того просвітнього руху, який від кількох літ почав проявлятися серед нашого жіноцтва. Дуже щасливою вважаємо гадку В[исоко]п[оважаної] пані редакторки помістити в «Альманаху» звістки про всіх руських женщин, котрі в наших часах так чи інакше виступали на публічну арену, будь то в літературі, будь в штуці, промислі чи в житті громадськім. Тільки по зібранні такого матеріалу могли б ми пізнати, чим досі були у нас женщини-русинки помимо дуже ще маленької стадії розвою, на якій вони досі стоять. Замічаємо також, що дальші матеріали для «Альманаху» можна ще надсилати на руки пані Кобринської в Болехові.


Примітки

Вперше надруковано в журн. Зоря, 1886 р., № 1, 1 (13) січня, с. 18 [Дрібні вісті з літератури і науки], без підп. Авторство вказане в річному покажчику змісту «Зорі» за 1886 р,

Подається за першодруком.

«Альманах жіночий» – Йдеться про виданню Перший вінок: Жіночий альманах, виданий коштом і заходом Наталії Кобринської і Олени Пчілки. – Львів: 3 друкарні Товариства імені Шевченка, 1887. – II, 464 с.

Кобринська Наталія Іванівна (1855–1920) – українська письменниця й ініціатор жіночого руху в Галичині, редактор жіночих альманахів.

… будуть в нім поміщені прозові і поетичні твори пань: Олени Пчілки… – «Перший вінок» містив повість Олени Пчілки «Товаришки», поезії «Перший вінок», «Дебора, біблійний образ», некролог К.І. Карасинської-Троїцької.

…Лесі Українки… – Леся Українка була наймолодшою за віком учасницею, опублікувавши поему «», вірші «», «», «».

… Ольги Левицької… – Левицька (Гузар-Левицька) Ольга (?–1933), народжена у Галичині, перекладач драм українською мовою, друкувала свої листи до В. Барвінського у «Правді» 1878 р. «Перший вінок» опублікував її оповідання «На чужині: Правдива пригода».

… Михайлини Рошкевич…– Рошкевич (Рошкевич-Іванець) Михайлина Михайлівна (1859–1957), українська письменниця, громадська діячка, сестра Ольги Рошкевич. «Перший вінок» умістив її оповідання «Таку вже Бог долю судив», «Теща».

… Юлії Шнайдер… – В альманасі надруковано вірші Ю. Шнайдер «Я не жалуюсь (два сонети)», «Замного! (три сонети)», «На новий шлях», «Думки», «Не рвись в будуще!».

… Климентії Попович… – «Перший вінок» опублікував її вірші «Звичайна історія», «Де Бог мій?».

…Олесі Бажанської… – «Перший вінок» умістив оповідання Олександри Бажанської- Озаркевич «Кіндрат» та її вірш «Колись було».

Болехів – тепер місто Долинського району Івано-Франківської обл.

Олена Луцишин

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 133.