Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Стих Остапа Левицького

Іван Франко

П[ан] Остап Левицький, автор деяких гарних поезій, гумористичної поеми «Uciekiniery» і талановитий переводчик многих штук для руського театру, написав на привітання єп[ископа] Пелеша в Станіславові гарний стих, напечатаний в «Ділі».

Щиро бажаємо, щоб п. Левицький, раз узявши до рук здавна покинене перо, не випускав його, а прийнявсь хоч би за викінчення тих перекладів з німецьких класичних поетів, котрі у нього позачинані. Добре владаючи руською мовою і гарним, дзвінким стихом, він був би до такої роботи вельми спосібний і заслужив би собі в нашій літературі на добру пам’ять,


Примітки

Вперше надруковано в журн. Зоря, 1886 р., № 1, 1 (13) січня, с. 19, [Дрібні вісті з літератури і науки], без підп. Авторство вказане в річному покажчику змісту «Зорі» за 1886 р.

Подається за першодруком.

Левицький Остап Михайлович (1839-1903) – український письменник і перекладач. Закінчив філософський факультет Львівського університету (1869), працював у віденському журналі «Страхопуд» (1867), львівській газеті «Русь», учителював.

Пелеш Юліан Григорович (1845-1896) – греко-католицький церковний діяч і богослов; перший єпископ новозаснованої єпархїї у Станіславові (тепер Івано-Франківськ) (з 1885 р.), Перемиський єпископ (з 1895), співтворець Львівського синоду (1891).

Олена Луцишин

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 134.