Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Праця д. Флігієра

Іван Франко

Німецький учений, д[обродій] Флігієр, колишній учитель гімназіяльний в Чернівцях, приятель слов’ян і русинів і автор многих цінних розправ про слов’янську старовину (що назвемо тут тільки три його праці про болгарів, печатані в віденських «Mitteilungen der ethnographischen Gesellschaft», а іменно «Ethnographische Entdeckungen im Rhodope-Gebirge», 1879, «Neue ethnographische Entdeckungen auf der Balkan-halbinsel» і «Die Psyche des thrakischen Volkes», обі 1880), написав і видав в послідніх н[оме]рах липського «Magazin für Literatur des In und Auslandes» статтю про новішу літературу русинів.


Примітки

Уперше надруковано в журн.: Зоря, 1886 р., № 1, 1 (13) січня, с. 20 [Дрібні вісті з літератури і науки], без підп. Авторство вказане в річному покажчику змісту «Зорі» за 1886 р. Подається за першодруком.

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 135.