Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

21.02.1898 р. До видавництва «Криптадій»

Львів Львів (Австрійська Галичина), Кржижова 12, 21/2 98

…Можливо ви бажали б для цієї видаваної вами збірки «Κρνπτάδια» мою збірку українських (малоруських) народних пісень, приповідок з оповіданнями з народної творчості. Я міг би вислати вам тексти з німецькими перекладами. З повагою

Д-р Іван Франко.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 977).

Початок листа не зберігся.

«Криптадії» (Κρυπτάδια) – збірки сороміцького фольклору різних народів, що видавалися з науковою метою в Парижі. У 1898 р. вийшла така збірка українського фольклору: Folklore de L’Ukraine. Extr. des Κρυπτάδια, t. V, 1898. До цього видання ввійшли і матеріали, подані І. Франком.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 101.