Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

25.11.1898 р. До Адольфа Черного

Львів 25/XI 98

Високоповажаний пане!

Обіцяного Вами гонорару я досі від п. Шімачка не одержав. Потрохи воно й добре сталося, бо я просив би Вас взяти від нього призначені для мене гроші і купити мені Влчка «Dějini literatury české», seš. V, до кінця (4 перші я маю), а також Зібрта «Bibliografie pisni českých». Решту грошей прошу прислати мені як можна скоро.

Чи не можна би де у Вас позичити на який час Юнгманів «Výbor staré lit[eratury] česke»? Мені би його було треба.

Переклад Шевченка панни Єсенської я вислав на Ваші руки. Реферат про нього до Академії вишлю разом з біографійкою Шевченка.

Як бачите, я з перекладу зовсім задоволений – се буде найкращий і найвірніший з усіх перекладів Шевченка, який я досі бачив. Статтю Гнатюка одержали? Задоволені нею? Що Вам лагодити до дальших н[оме]рів?

Бувайте здорові!

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: «Жовтень», 1956, № 4, с. 87.

Автограф зберігається в приватному архіві проф. Й. Добіаша в Празі.

Подається за фотокопією з автографа (ІЛ, ф. 3, № 1258).

Шімачек Франтішек – видавець журналу «Slovanský přehled».

Влчек Ярослав (1860 – 1930) – словацький і чеський історик літератури, автор «Історії чеської літератури», що вийшла 5 виданнями.

Юнгман Йосеф (1773 – 1847) – чеський філолог, діяч чеського національного відродження, автор «Історії чеської літератури» (1825), поетики і хрестоматії чеської літератури «Словесність» (1820).

Статтю Гнатюка… – Стаття В. М. Гнатюка «Русини в Угорщині» («Rusini v Uhrách» надрукована в журн. «Slovanský přehled» (1899, № 5, с. 216 – 222; № 9, с. 418 – 427).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 121 – 122.