Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

26.09.1898 р. До Адольфа Черного

Львів Львів, Кржижова 12. 6/IX 98

Високоповажаний пане доктор!

Одержавши Вашу карточку, спішусь написати Вам кілька слів. Чи не можна би весь мій перший лист помістити в першім номері «Sl[ovanského] př[ehledu]»? Він потрохи програмовий і розірваний – стратить ефект. В разі потреби я міг би при коректі скоротити дещо в другій половині. Коли шрифт буде компактний, то мій лист не займе й 6 сторін друку. Прошу дуже подумати над тим.

Друга річ: прошу лишити титул такий, як я дав, бо я під сим титулом хочу подавати Вам також огляд політичного, економічного і громадського] життя, а не самої літератури.

Остаюсь з поважанням

Ваш Д-р Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: «Жовтень», 1956, № 4, с. 85 – 86.

Автограф зберігається в приватному архіві проф. Й. Добіаша в Празі.

Подається за фотокопією автографа (ІЛ, ф. 3, № 1225).

…весь мій перший лист… – Стаття І. Франка «Literatura ukrajinsko-ruská (maloruská)».

…прошу лишити титул такий, як я дав… – І. Франко назвав свою статтю «Література українсько-руська (малоруська)».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 118.