Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

31.12.1898 р. До Ф. К. Вовка

Львів Львів, Крижова, 12. 31/ХІІ 98

Вельмишановний добродію!

Поперед усього позвольте подякувати Вам за гарну статтю і за сердечні слова в «Привіті» і разом з тим побажати Вам веселих свят і щасливого Нового року. А що у нас є звичай, щоби з такими бажаннями не йти в чужу хату впорожні, то я посилаю Вам отсе 10 з[олотих] р[инських] з просьбою передати їх у книгарню Alphonse Picard et fils, Rue Bonaparte, 82, і просити його, щоб вислав мені із виписаних у його «Catalogue mensuel Dècembre, 1898» (№ CVIII) отсі книги:

№ 7862. Corblеt, Etude iconographique sur l’arbre de Jesse, 1 fr. 50.

№ 8032. Fabricius, Codex pseudepigraphus veteris et novi testam[enti], 30 fr.

№ 8214. Herrieux, Notices sur les fables latines, 2 fr.

№ 8532. Maury, Croyances et lègends de l’antiquitè, 6 fr.

Звісно, 10 гульд[енів] на сі книги буде замало, то я прошу Вас переказати книгарю, нехай пришле мені разом з книгами рахунок, а що буде ще належатися йому, то я вишлю зараз. Більше грошей не шлю, бо не знаю, чи ще будуть ті книги у нього. Особливо важно б мені мати Фабріціуса, котрого я досі не міг ніде запопасти і, редагувавши І том апокрифів, не мав під руками.

І ще я просив би Вас: чи не можна би як-небудь дістати «Revue des traditiones populaires», річника VII, н[оме]ри 8, 9, 10. У мене є комплект, а сих н-рів бракує. Даруйте, що утруджаю Вас своїми орудками, але з книгарями паризькими мені важко розмовитися.

Ваш рукопис докінчення «Етнол[огічних] матеріалів» складається. Запізнення вийшло трохи через те, що друкарня переносилася у іншу хату.

Не знаю, як його бути з Вашим проектом видання «Етнол. матер[іалів]» два рази в рік. Певна річ, дуже прикро, що І т. виходить так пізно, але, з другого боку, брати на себе обов’язок перед публікою, котрого при скудості сил і при мізерній друкарні майже напевно не будемо могли доповнити – ще прикріше. Я просив би Вас подумати над сим, а також над тим, що «Етнол. матер.» – видання, як на наші відносини, досить коштовне, купувати його будуть мало, субвенція наша скупа, а на її підвищення нема надії. Остаточно я думаю, що ліпше видати два томи в рік не обіцявши, ніж обіцяти два і не видати жодного.

Який Ваш план на другий том? Я бажав би дуже, щоб у нас появилася окремим виданням Ваша праця про весільні обряди. Якби Ви могли що трохи перемінити або додати, щоби укр[аїнський] текст не був зовсім ідентичний з французьким, – мав собі хоч трохи самостійний інтерес, то я думаю, що вийшов би томик гарний. А обік нього Ви могли би друкувати собі дальший том збірний біжучих праць. Напишіть, що Ви про се думаєте? Проф. Грушевський згоджується з сим.

Чи не були б Ви ласкаві написати нам коли дещо популярненьке з антропологічних чи взагалі з людознавчих наук до «Вісника»? Ще раз поздоровляю Вас і бажаю всього найкращого.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина, т. 1. Іван Франко. К., 1956 р., с. 463 – 464.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 978).

…подякувати Вам за гарну статтю і за сердечні слова в «Привіті…» – І. Франко говорить про наукову статтю Ф. Вовка «Pithecantropus erectus. Dub.» з антропології, надруковану в збірнику «Привіт д-ру Івану франку в 25-літній ювілей…», с. 4 – 18.

…рукопис докінчення «Етнол[огічних] матеріалів» – «Програма до збирання відомостей, дотичних народної побутової техніки», складена Ф. Вовком, надрукована в «Матеріалах до українсько-руської етнології», т. 1 (Львів, 1899 р., с. 1 – 22 (Додатки)).

…видання «Етнол[огічних) матер[іалів] два рази на рік… – Серійне видання Етнографічної комісії НТШ «Матеріали до українсько-руської етнології» (пізніше – «Матеріали до етнології й антропології») почало виходити з 1899 р., останній том (21 – 22, част. 1) – 1929 р. Перші томи виходили під редакцією Ф. Вовка.

…Ваша праця про весільні обряди… – Праця Ф. Вовка французькою мовою «Rites et usages nuptiaux en Ukraine». Ця стаття у «Матеріалах до українсько-руської етнології» надрукована не була.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 122 – 123.