Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

8.08.1898 р. До Зденка Тоболки

Довгополе Довгополе, 8/VIII 98

Високоповажаний пане!

Знаю п. Неттланя як докладного і точного чоловіка і дивуюся його помилці. Рукописа протоколу русько-польської секції Стов[аришеня] з’їзду 1848 р. я ніколи не мав у руках, хоч пильно шукав за ним. Один екземпляр був в бібліотеці Оссолінських у Львові, але давно хтось украв його. Другий екземпляр мав у себе бувший член з’їзду Борисикевич, але давно позичив його комусь, а кому, не міг мені сказати, – і не дістав його назад. Припускаю, що він опинився в руках Якова Головацького і тепер є або в Імп[ераторській] публічній бібліотеці в Петербурзі або в бібліотеці Народного дому у Львові, resp[ective] в руках каноніка Петрушевича, котрий забрав усі папери Головацького, прислані по його смерті для тої бібліотеки. Від Петрушевича нічого дістати не можна, треба, значить, зачекати, аж поки він умре. Зрештою напишіть до нього.

Перепрашаю, що так пізно відповідаю, але Ваш лист дійшов мене на селі. Додам ще, що у мене є автограф Бакуніна відозви до народів Європи, написаний ним під час Празького з’їзду. Сей автограф був у руках покійного Борисикевича. Написаний по-французьки.

Остаюсь з поважанням

готовий служити

Д-р Іван Франко.

Якби Вам треба було писати до мене, то адресуйтеся до Львова, канцелярія Наук[ового] тов[ариства] ім. Шевченка, Академічна, 8.


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина, т. 1. Іван Франко. К., 1956 р., с. 459 – 460.

Автограф зберігається в літературному архіві Національного музею в Празі.

Подається за фотокопією автографа (ІЛ, ф. 3, № 1225).

Тоболка Зденек Вацлав (1874 – 1951) – чеський історик і бібліограф, працівник університетської бібліотеки в Празі, автор праці «Слов’янський з’їзд у Празі 1848».

Стов[аришення] з’їзду 1848 р… – Йдеться про перший Слов’янський з’їзд у Празі 2 – 12 червня 1848 р.

Борисикевич Іван (1815 – 1890) – громадсько-культурний діяч у Галичині, учасник Слов’янського з’їзду в Празі 1848 р.

Народний дім у Львові – культурно-освітня організація, заснована Головною руською радою в 1849 р.

…автограф Бакуніна відозви до народів Європи… – Зберігається в архіві І. Франка (ІЛ, ф. 3, № 4667).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 110 – 111.