Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

21.09.1898 р. До Адольфа Черного

Львів Львів, Кржижова 12. Д[ня] 21/ІХ 98

Високоповажаний пане!

Посилаю Вам початок рукопису моєї статті. Не знаю, як Вам вона покажеться, але мені здавалося конечним зачати від такого загального огляду, щоб бути зрозумілим далі. Я й забув запитати Вас про розмір, в якім мав би держатися, і роздумав писати сей лист в такім об’ємі, як звичайно мої статті в «Zeit», т. є. 15 – 20 таких карток, яких тепер посилаю Вам 7. Решту висилати буду в міру написання, отже, надіюсь зараз завтра і позавтра, так щоби-сте сього тижня мали все в руках. Коли будете вважали можливим помістити мою працю, то прошу давати зараз до перекладання, докінчення буде надходити без перерви. Прошу також не нищити мій автограф і по перекладенню прислати мені його назад.

Я писав руськими буквами, бо так мені легше. Надіюсь, що там у Вас знайдеться хтось, що буде міг перекладати мойого скрипту, нпр., п. Главачек або п. Розвода. Чи не було б можливо прислати мені коректу для запобіження можливим помилкам в іменах власних. Я би Вам її вислав зараз відворотною почтою, а помилки були б дуже неприємні в першім номері поважного журналу.

Ще раз бажаю Вам якнайкращого поводження і стискаю руку.

Ваш Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: «Жовтень», 1956, № 4, с. 85.

Автограф зберігається в приватному архіві проф. Й. Добіаша в Празі.

Подається за фотокопією автографа (ІЛ, ф. 3, № 1256).

…початок рукопису моєї статті. – «Literatura ukrajinsko-ruská (maloruská). – «Slovanský přehled», 1899, т. I, с. 52 – 56, 103 – 110, 293 – 302.

Главачек Франтішек (1876 – 1972) – чеський письменник, літературознавець і журналіст, перекладав твори українських письменників.

Розвода Ярослав (1869 – 1920) – чеський письменник і перекладач.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 117 – 118.