Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

31.12.1898 р. До Михайла Мосори

Львів Львів, 31/ХІІ 98

Високоповажаний отче добродію!

Я переглянув обі Ваші праці про гуцулів і надто признаю їх вартість. На жаль, в такій формі як вони є, вони не можуть бути друковані. Розправа про гуцулів – се, очевидно, семінарійна праця; для друку Ви мусили б переробити її більш відповідно до наукових вимогів і визискати ті публікації і матеріали, які були опубліковані від часу її написання. Так само й словник в тій формі, як він є у нас, не надається до друку і мусив би бути впорядкований більш систематично і перероблений критично. Ви лишили багато слів без подання значення, ще більше без пояснень, при укладанню свойого словника не користувалися дотеперішньою лексикографією, не заглядали до словника румунського ані мадярського, а се же було би конечне, щоб Вашу працю могло опублікувати наукове тов[ариство] у своїх виданнях.

Певна річ, маючи такий багатий матеріал, як Ви, дуже легко буде доповнити всі ті вимоги і злагодити цінну працю. Оттим-то я в відповіді на Ваш ласкавий лист запитую Вас, чи Ви піднялись би сеї праці? Нам було б дуже пожадано зискати в Вас співробітника на ниві нашого народовідання, і Товариство готово б було, я думаю, достарчити Вам дещо книжок, потрібних для сеї праці. В такім разі ми могли б Вашим гуцулам присвятити навіть один окремий том «Етнографічного збірника».

Завідоміть мене (на адрес Товариства) карточкою про Ваш рішинець, а я постараюся, щоб Вам вислано Ваші рукописи.

З поважанням

Д-р Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: «Літературна газета», 1941, 3 січня, № 1 (публікація М. Матяша «Неопублікований лист Івана Франка». Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 100).

Мосора Михайло (1862 – 1948) – священик в с. Поручна на Гуцульщині. Студентські праці М. Мосори «Розправа про гуцулів» і «Словар гуцульський» залишились неопублікованими. Рукопис «Словаря гуцульського, зібраного Мих. Мосорою», зберігається в ІЛ, ф. 3, № 100.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 124.