Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

01.1898 р. До М. С. Грушевського

Січень 1898 р. Львів

Вельмишановний пане професор!

Вибачайте, що не писав Вам зараз на Ваш лист. Я переказав Маковеєві, і він, мабуть, написав Вам і сам. Я свою статейку написав давно; вона вже зложена, і я зробив першу коректу. Про Доде треба буде дати хоч коротку звістку ще в сьому номері.

Про «Діоптру» я дав Беднарському. В каталогах рукописів я розшукав звістки про Пилипову «Діоптру», повне потвердження моєї догадки про те, що Пилипова і Віталієва «Діоптри» – зовсім відмінні твори, і справив в тексті те, на що Ви звернули увагу. До Miscellanea дам про болехівське братство.

Сими днями був у Станіславові у одного панка, котрий має дуже важні урядові матеріали до історії Галичини [18]30-их до 60-их років. Особливо є там цінні матеріали до історії 1846, 1848 рр. (спеціально в Станіславівськім окрузі), 1849 (руське ополчення проти мадяр у горах Станіславівського окр.), справа сервітутів, перші початки конституційного життя 1860 – 63 та польське повстання 1863 р. Він хоче продати сей матеріал Товариству Шевченка. Говорить, що один пан дає йому 300 гульд., та він не хоче йому продати, бо боїться, що сей загребе або й понищить матеріали (вони не на користь поляків), а він рад би, щоб вони були опубліковані. Думаю, що він продав би їх Товариству й дешевше, може, за 200 гульд. Матеріали розпадаються на три купи:

1. Друки – циркуляри, патенти, розпорядження, свистки, старі банкноти і т. ін., справоздання віденського сойму 1848 р. – разом це може бути варте 30 – 40 гульд.

2. Урядові документи, реферати, циркуляри (писані, оригінали), головно з 1846 р. – дуже цінні.

3. Записки збирача – три томи (по-німецьки) – біографія, урядова кар’єра, характеристики осіб і особливо маса документів, свистків, сконфіскованих віршів, конфідентних урядових письм. Цінний особливо том перший (1000 стор. Fol[io]).

Я переглянув ті матеріали, та не торгувався за ціну. Завважу, що в І томі записок є надто етнографічно-статистичний опис Станіславівського окр. з 1854 р., три реферати про етнографію гуцулів, написані з поручения старости (одна попом М. Козаковичем, товаришем Івашкевича), реферат про економічні відносини Буковини до 1848 р. і т. д.

Я дуже був би рад, щоб ті матеріали були в наших руках: коли б Товариство не хотіло ризикувати само з купном, то я предложив би таку модифікацію, щоб Товариство позичило мені 200 гульд. на закупно з тим, що опублікування матеріалу мало б бути доконане поперед усього в виданнях Товариства, позичені гроші стягало б собі Товариство з гонорару за мої праці, а матеріали самі остаточно по використанню мали б перейти до бібліотеки Товариства. Що Ви скажете на се?

Бажаю Вам усього доброго і кланяюсь в[исоко]п[оважаній] пані добродійці.

Іван Франко.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1018).

Датується орієнтовно за змістом. Згадувані тут праці І. Франка друкувалися у І і II кн. ЗНТШ за 1898 рік.

«Діоптра» – твір давньої української і білоруської літератури. «Діоптра» Віталія виданий вперше 1612 р. у Єв’є. «Діоптра» Пилипа – твір давньої української літератури, перекладений з грецької мови на Русі ще у XIV ст. і поширюваний у списках. Про те, що Віталієва і Пилипова «Діоптри» – різні твори, див. статтю І. Франка «Забутий український віршописець XVII віку» (ЗНТШ, 1898, кн. 2, с. 1 – 16).

До Miscellanea дам про болехівське братство. – Повідомлення І. Франка «До історії церковних брацтв на Галицькій Русі». – ЗНТШ, т. 21, 1898, кн. 1. Miscellanea, с. 1 – 5.

Станіславів – нині Івано-Франківськ.

…урядові матеріали до історії Галичини 30-х до 60-х років. – Ці матеріали були закуплені Науковим товариством імені Шевченка. Їх використав В. Гнатюк у своїй етнографічній студії «Причинки до пізнання Гуцульщини» (ЗНТШ, 1917, т. 128 – 129, с. 1 – 57).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 100 – 101.