Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Кін. 1898 р. До наукового товариства імені Шевченка

Кін. 1898 р. Львів

Світлий виділе!

В р. 1895 зложив пок[iйний] Микола Ковалевський на угро-руський фонд 200 руб[лів]. На сю саму ціль зложено було українцями з Катеринодара 5 руб[лів], а з Одеси прислано було 150 рублів через руки д. Павлика. Надто з Галичини зібрано було дрібними квотами 25 гульденів. Метою того задуманого фонду було запомагання наукових студій над Угорською Руссю.

Відповідно до тої мети я видав тоді ж д. Гнатюкові на його поїздку на Угорську Русь 100 кор[он] на друк і розсилку брошури в часі угорського ювілею п[ід] з[аголовком] «І ми в Європі» звиш 100 корон і на поїздку руської співацької дружини на Угорщину 40 кор. Надто визичив др. Яросевич у Відні з того фонду 400 кор., з яких 200 звернув, а 200 кор. має…


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 414, с. 46 – 47). Кінець листа не зберігся. Датується орієнтовно на підставі змісту. М. В. Ковалевський помер восени 1898 р. Про нього говориться вже як про покійного.

Ковалевський Микола Васильович (1841 – 1898) – український громадський демократичний діяч, перебував у дружніх стосунках з І. Франком, М. Павликом, М. Драгомановим, збирав кошти для прогресивної української преси у Галичині.

Катеринодар – тепер Краснодар.

Угорська Русь – українська етнічна територія, що до 1919 р. входила до складу Угорщини в межах тодішньої Австро-Угорської імперії. Нині Закарпатська область УРСР, гірські райони Східнословацького краю ЧССР, руські (русинські) села у Воєводині (СФР Югославія).

…Гнатюкові на його поїздку на Угорську Русь… – У 1895 – 1896 рр. В. Гнатюк здійснив три фольклорні експедиції на Закарпаття. Матеріали експедицій опубліковані в «Етнографічному збірнику»: т. III, 1897; т. IV, 1898; т. IX, 1900; т. XXV, 1909; т. XXIX, 1910; т. XXX, 1911) («Етнографічні матеріали з Угорської Русі», І – VI).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 125.