Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

8.08.1898 р. До Б. Д. Грінченка

Довгополе Довгополе, 8/VIII 98

Вельмишановний добродію!

Лист Ваш дійшов до мене на село, де живу тепер. Розуміється, щодо задуманого Вами видавництва можу сказати тільки: щасть Вам боже і пощади Вас нечиста сила! Моєю белетристикою розпоряджайтесь, як Вам до вподоби. Про гонорар нема що й казати, нехай уже, як розбагатієте. Як буду мати щось нового, то радо надішлю Вам.

Спасибі за гарний причинок до «Привіту»! Чи для «Літ[ературно]-наук[ового] вісника» будете ласкаві змайструвати дещо?

Кольберга замовив я для Вас через антикварія тай досі не одержав, – хіба вернувши до Львова, вишлю Вам свій екземпляр (томи І, II).

Здоровлю Вас сердечно.

Ваш Ів. Франко.

Адресуйте до мене в канц[елярію] Тов[ариства] ім[ені] Шевч[енка].


Примітки

Вперше надруковано: «Радянське літературознавство», 1982, № 8, с. 66.

Подається за автографом, що зберігається в приватному архіві родини проф. О. К. Дорошкевича.

Лист Ваш… – лист Б. Д. Грінченка до І. Франка від 20 липня 1898 р. з Чернігова (ІЛ, ф. 3, № 610, с. 254 – 255).

…щодо задуманого Вами видавництва… – У листі до І. Франка від 20 липня 1898 р. Б. Грінченко писав про намір видавати у Чернігові літературні альманахи, у яких би друкувалися і твори західноукраїнських письменників.

Спасибі за гарний причинок до «Привіту» – Йдеться про оповідання Б. Грінченка «Дзвоник», вміщене у збірнику «Привіт доктору Івану Франку в 25-літній ювілей літературної його діяльності», Львів, 1898, с. 48 – 58.

Кольберга замовив я для Вас… – У листі до І. Франка від 12 листопада 1897 р. (ІЛ, ф. 3, № 1626, с. 215) Б. Грінченко просив придбати для нього чотиритомне видання О. Кольберга «Покуття» (Kolberg Oskar. Pokucie. Obraz etnograficzny, tt. I – IV. Kraków, 1881 – 1889).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 107 – 108.