Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

8.08.1898 р. До М. С. Грушевського

Довгополе Довгополе, 8/VIII 98

Високоповажаний пане професор!

Коли маєте переводчика з Доде, то дуже добре, – у мене нема навіть його contes. Нехай перекладає. Я тепер трохи відпочиваю, лагоджу Золя для 8 – 9 кн[иги]. Стаття про Ібсена пера Кміта є у мене, – погляну, що можна буде зробити з неї. З «Ворогом народу» надіюсь дійти з П[авли]ком до ладу.

З італіянського справді треба буде дати щось, але що, сього не берусь міркувати тут, на селі. Ада Негрі – віршарка, дещо з неї я перекладу, але котрі новелісти добрі – не знаю. З «Секретами» розпоряжайте як знаєте, мені все одно, коли їх друкувати. Реферат про віденську анкету гімн[азіальну] до кн. 8 – 9 не пішов, бо н[оме]рів «Wage» від Скурського я перед виїздом не дістав. Дам до н-ру 10.

Я зібрав з Гуцульщини дещо цікавого етногр[афічного] матеріалу (пісню і оповідання про одного досі не звісного опришка, примівки) і даю се до «Етнографічного збірника». Дикарєв уже надрукований, дав ледь 1 ½ арк. Маю надію роздобути деякі предмети для музея Тов[ариства]. Зрештою роблю мало. На основі актів одного процесу лагоджу для «Записок» монографійку п. з. «Полонина Глистовата».

Засилаю в[исоко] пов[ажаній] добродійці і Вам щире поздоровлення

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1014).

Коли маєте переводчика з Доде… – Твори французького письменника Альфонса Доде (1840 – 1897) для ЛНВ перекладала Марія Грушевська.

…лагоджу Золя для 8 – 9 кн. – Стаття І. Франка «Еміль Золя, його життя і писання» (ЛНВ, 1898, кн. 10, с. 35 – 68).

Стаття про Ібсена пера Кміта…Кміт Ю. Генрік Ібсен, його життя і твори (ЛНВ, 1898, кн. 12, с. 188 – 219).

Кміт Юрій (1872 – 1946) – український письменник, літературознавець, етнограф.

«Ворог народу» – драма Генріка Ібсена.

Негрі Ада (1870 – 1945) – італійська письменниця, твори якої на українську мову перекладали Леся Українка, І. Франко та ін.

«Секрети» – праця І. Франка «Із секретів поетичної творчості» (ЛНВ, 1898, кн. 1, с. 17 – 26; кн. 2, с. 75 – 85; кн. 3, с. 139 – 151; 1899, кн. 4, с. 1 – 22; кн. 5, с. 71 – 80; кн. 6, с. 137 – 147).

Реферат про віденську анкету… – Зреферована I. Франком стаття французького критика Жюля Леметра (1853 – 1914) «Боротьба за реформу середньої школи» (ЛНВ, 1898, кн. 7, с. 1 – 5).

…пісню і оповідання про одного досі не звісного опришка, примівки… – «Опришок Мирон Штола» і «Гуцульські примівки» надруковано у вид.: Етнографічний збірник, т. V. Виданий під редакцією Івана Франка. Львів, 1899, с. 32 – 72.

Дикарев уже надрукований… – Праця російського і українського етнографа Дикарєва Митрофана Олександровича (1854 – 1899) «Народна гутірка з поводу коронації» була надрукована в «Етнографічному збірнику» (т. V, Львів, 1898, с. 1 – 24).

…лагоджу для «Записок» монографійку п[ід] з[аголовком] «Полонина Глистовата». – Такої праці в ЗНТШ І. Франко не друкував. Автограф її зберігається в ІЛ (ф. 3, № 630).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 108.