Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Ціцерон і Філіск [58 р. до р. Х.]

Діон Кассій

Переклад Івана Франка

Написано в днях 4 – 7 вересня 1915 р. на основі Кассія Діона «Історії римлян» (кн. XXXVIII, розд. 10 – 30) та Плутархового «Життя Ціцерона» (розд. 28, 33 і інші, наведені під нотками до тексту).


Примітки

Автограф № 430, с. 243 – 259. В нашому е-перевиданні розділам поеми дано назви. У І. Франка вони мали тільки римську нумерацію.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 6, с. 351 – 369.