Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Тріумвіри при роботі [бл. 40 р. до Р. Х.]

Плутарх

Переклад Івана Франка

Вже від ранку до вечора

При столі їх три сиділо,

Міркували й укладали,

Знать, важке, велике діло.

Марк Антоній, Лепід,

Молодий Октавіан

Укладали в поті чола

Проскрипційки тайний план.

Один брата відступає,

Другий вуйка на заріз,

Але третій заступає,

Мовби чорт у нього вліз, –

Заступає – кого б таки?

Та й ingrata ж се persona

Заступає найтяжчого

Вороженька Марк Антона.

«Ні, хоч що мені доказуй,

Того, синку, не докажеш!

Чим ляпач той провинився

Проти мене, ти не змажеш.

Даю тобі вуйка свого,

Хоч він також Цезар зветься,

Коли в тебе проти нього

За щось серце гнівом б’ється.

Поклади ще десять інших,

Що мені би послужили,

А тобі не любі. Скажуть

Про них завтра: «От прожили».

«Ну, а ви як, пане Лепід?

Виступите з яким планом?

Стоїте сей раз за мною

Чи знов за Октавіаном?».

«Та за ним же, не за вами,

Бо мені ще милий світ;

Я все сеї: «Utinam omne

Bonum lepidumque sit!»

Знов Октавій раз десятий

Починає говорить,

Але Марк Антон завзятий:

«Хочеш мене уморить?»

«Радше вас обох покину

І напролом піду сам,

Але тому с… сину

Не дарую – ручу вам».

Так змагались день і другий,

Наче Див кричав на древі,

А на третій, як то кажуть,

Впали стяги Ігореві.

Що на скелю подобало,

Мов полову дав розвіять,

При одній славетній назві

Підписав Октавій: «Fiat!»

Хоч він Цезарів був ворог,

Та його мав за патрона,

А те «fiat» се «horrendum»

Смертний суд на Ціцерона.

Написано д[ня] 19 жовтня 1915 р. на основі Плутарха «Життя Марка Антонія» (розд. 19) і «Життя Ціцерона» (розд. 46).


Примітки

Автограф № 430, с. 263 – 264.

Антоній Марк (82 – 30 рр. до н. е.) – римський полководець, консул 44 р. до н. е., член другого тріумвірату.

Лепід Марк Емілій (89 – 12 рр. до н. е.) – римський консул 46 р. до н. е.. начальник кінноти, член другого тріумвірату, великий понтифік.

Проскрипційки тайний план… – йдеться про особливі списки підозрілих осіб, оголошених поза законом.

«Впали стяги Ігореві»… – перефразований рядок із «Слова о полку Ігоревім».

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 7, с. 109 – 111.