Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

29.04.1892 р. До М. П. Драгоманова

29 квітня 1892 р. Львів

Вельмишановний добродію!

До писання моєї жінки додам кілька слів від себе. Мені бажалось би бачити Вас, коли будете їхати за границю, і для того напишіть мені, коли поїдете і чи будете на пару день зупинятися в Відні.

Про пустинника і ангела я дістав ще одну казку з Заліщицького пов[іту], та ще не вспів переписати для Вас. Жду також Вашого листа щодо переписування легенди про Григорія. Скінчивши роботу над приповідками, я займуся збиранням казок і думаю, що на тім полі у нас дуже багато інтересного можна знайти.

Осмілююсь ще раз пригадати Вам, що «Сборник» Ваш досі мені не присланий, а мені дуже бажалось би його мати. Ваша сестрінниця Леся Українка збирається друкувати у Львові . Моєї бібліотеки вийшли томики 13 і 14 (котрі посилаємо), та 14 сконфіскований!

Поздоровляю Вас щиро.

Ваш Ів. Франко.

Р. S. Що Ви скажете на «глибоко вчену» статтю Грабовського в «Wisłę»? Чи се вченість, чи крадіж, я й не розберу. Читали статтю Охримовича в «Этногр[афическом] обозр[ении]» і замітку там про Едіпову легенду?


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України, т. 1, Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928, с. 379.

Датується за змістом на підставі згадки про лист О. Франко від 29 квітня 1892 р.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1423).

До писання моєї жінки… – Лист О. Франко до М. Драгоманова від 29 квітня 1892 р. (ІЛ, ф. 3, № 1423).

…коли будете їхати за границю… – Йдеться про поїздку М. Драгоманова із Софії в Париж.

…Леся Українка збирається друкувати у Львові збірку своїх віршів. – Збірка вийшла заходом І. Франка 1893 р. під назвою «На крилах пісень».

Моєї бібліотеки вийшли томики 13 і 14… – Йдеться про видану в «Літературно-науковій бібліотеці» повість А. Кримського «В обіймах старшого брата» (конфіскована львівською прокуратурою за антипоміщицькі висловлювання одного з персонажів).

…статтю Грабовського. – Grabowski Bronisław. Podania o związkach między najbliższym rodzeństwem, – «Wisła», 1892, t. 6.

…замітку там про Едіпову легенду? – Маються на увазі зауваження В. Охримовича про народні пісні й казки на сюжет кровозмішення на с. 68 – 69 згаданої статті.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 331 – 332.