Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Кін. 09 – поч. 10.1892 р. До невстановленої особи

Кін. вересня – поч. жовтня 1892 р. Львів

Шановний пане!

Загубивши адрес Вашого свояка, котрий познайомився зо мною в Снятині і котрий прислав мені до ужитку дві рукописі, я посилаю одну з них на Ваші руки, щоб Ви були ласкаві при оказії передати її йому, подякувати і просити о присилку інших, котрі він мені обіцяв. Маленький зошитець, котрий ще лишився у мене, я рад би купити і прошу розпитати Вашого свояка, чи властитель хотів би його продати і за яку ціну. Я міг би дати за нього 1 – 2 гульдени або в разі жадання якусь новішу книжку в тій ціні. Більшої вартості сей зошитець не має. За таку саму ціну міг би я купити й ту рукопись, котру Вам посилаю, і коли б була згода, то прошу відіслати мені її назад, а я гроші вишлю зараз чи на Ваші руки, чи на адрес, який Ви вкажете.

Крім цього інтересу, прошу Вас також занятися пошукуванням за старими книгами і рукописами у Ваших сторонах, особливо у Вижниці. Коли можна, то добре би було присилати їх мені до перегляду, а коли ні, то принаймні будьте ласкаві подати мені титули і зміст старих рукописів і книжок та адреси їх властителів, а також чи згодили би ся вони продати їх і за яку ціну. За ті пошукування і інформації буду Вам дуже вдячний. Остаюсь з правдивим поважанням

Ваш Ів. Франко.

Р. S. З відповіддю на сей лист будьте ласкаві поспішитися, бо за тиждень я виїжджаю на довший час до Відня, відки подам Вам свою нову адресу.

Ів. Фр.

Р. Р. S. Розуміється, що евентуальні кошти посилок книжок і рукописів я беру на себе. Звертаю Вашу увагу на те, що у Вижниці має бути якийсь міщанин, що має гарні і цінні рукописи.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1612, с. 595 – 597).

Датується орієнтовно за змістом.

Маленький зошитець… я рад би купити… – В архіві І. Франка в колекції давніх рукописів зберігається збірник житій, притч, апокрифів, так званий «Іспаський рукопис», писаний у XVIII ст. в Іспасі, на 39 арк. (ІЛ, ф. 3, № 4720). Можливо, про нього йдеться в даному листі. Див. ще лист І. Франка до М. Драгоманова від 5 квітня 1892 р.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 348 – 349.