Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

08.1892 р. До М. І. Павлика

Серпень 1892 р. Львів

Дорогий друже!

Даруйте, що тільки сьогодні відповідаю на Ваш лист. Щире спасибі Вам за те, що боронили мене в Станіславі.

З «Вікліфом» вийшло негарно о[с]тільки, що д[ня] 30 рано я абсолютно не мав часу явитися до суду, щоб розвідатись, коли і де розправа, а коли прийшов по полудні, вже справа була залагоджена. При складі трибуналу: Маєвський, Гайдерер і ще котрийсь третій, годі навіть думати, щоб моя оборона на що-небудь придалася.

З Вашими речами також поки що не можу дійти ладу. Тушинський, мабуть, жде на гроші, бо досі й не думав зголошуватись по речі. Впрочім, минувшого тижня було б се навіть ні на що не придалося, бо Ваш капітан їздив на маневри до Перемишля, а капітанова десь кудись виїхала на ферії. Я по кількаразовім ходженні ледве застав кухарку, так та не хотіла мене й пустити до Вашого покою, кажучи, що панства нема. Я би радив усе-таки Вам приїхати самому і перевезти свої речі, а то так більше будете мати шкоди і неладу, ніж того кошту.

Стаття Дра[гомано]ва про «Сонячний промінь» і ще деякі його речі є у мене. «Народу» не даю складати, бо абсолютно нема ще за що. Впрочім, коли гадаєте, що треба давати, то я й дам, і посилаю Вам тепер статтю Дра-ва. Які дальші матеріали давати, я не знаю. Треба б і мені щось написати, та, далебі, не знаю що.

У мене дома благодать: дочка вродилась, жінка нездужає, з кухаркою вічні сварки, діти кричать, грошей треба багато, а нема, одним словом, голова тріщить і робити нічого не хочеться.

Думаю, що треба буде дати справоздання з наших процесів – крайового у Львові за соціалізм і станіславівського. Про оба можна попросту перекласти те, що було в «Kurjeri». Може, я ще здобудуся на рецензію книги Wolfa «Sozialismus und kapitalistische Gesellschaftsordnung», про котру маю ладити реферат і для «Kurjera». Посилаю статтю о набуванні грунтів пера судії Чайковського, може, придасться для «Хлібороба». Коли не придасться, то звістіть мене і зверніть рукопис.

Був ту[т] звісний варшав’як і розповідав про Ваші збори. Дуже йому подобались мужики, особливо Сандуляк.

Цілую Вас і поздоровляю всіх знайомих.

Ваш Ів. Франко.

Р. S. А грошей ніяких нізвідки нема. Статути «Поступу» завтра подаю до намісництва.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1511).

Датується орієнтовно за змістом.

З «Вікліфом» вийшло негарно… – М. Павлик у листі до М. Драгоманова від 22 червня 1892 р. повідомляв про конфіскацію праці М. Драгоманова «Іван Вікліф, доктор євангельський», що видавалася накладом журналу «Народ», і передачу справи до суду. В листі від 20 серпня 1892 р. він писав, що у цей день суд підтримав конфіскацію (див.: Переписка, т. 7, с. 51, 66).

Тушинський, мабуть, жде на гроші… – Йдеться про знайомого М.Павлика, якому він доручив переслати всі його речі зі Львова до Коломиї, куди Павлик переїхав у зв’язку з переведенням туди журналу «Народ».

Стаття Драгоманова про «Сонячний промінь»… є у мене. – Очевидно, мається на увазі рецензія М. Драгоманова «Сонячний промінь». Повість Василя Чайченка»; надрукована в журналі «Народ», 1893, № 7 – 8.

…дочка вродилась… – Дочка І. Франка Анна народилася 3 серпня 1892 р.

Думаю, що треба дати справоздання з наших процесів – крайового у Львові за соціалізм і станіславського. – Статті І. Франка про ці пронеси в українській періодичній пресі не друкувалися.

Може, я ще здобудуся на рецензію книги Wolfa «Sozialismus und kapitalistische Gesellschaftsordnung»… – Відомостей про цю рецензію не знайдено.

Чайковський Андрій Якович (1857 – 1935) – адвокат, український письменник, автор повістей, оповідань з життя галицьких селян та інтелігенції.

Сандуляк Іван (1845 – 1925) – селянин з села Карлів (тепер с. Прутівка Івано-Франківської області), учасник радикального руху в Галичині. В архіві І. Франка зберігся його лист (ІЛ, ф. 3, № 1634).

Статути «Поступу» завтра подаю до намісництва. – Статути товариства «Поступ», яке мав намір заснувати І. Франко, ухвалою намісництва у Львові від 20 вересня 1892 р. не були затверджені (див.: І. Франко. Документи і матеріали. 1856 – 1956. К., 1966, с. 159, а також ІЛ, ф. 3, № 2322, с. 65).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 341 – 342.