Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Консул Децій (р. 415)

Діон Кассій

Переклад Івана Франка

Між римлянами й латинами

Презавзята битва йшла,

Перевага за латинами

Очевидна вже була.

Ось до консулів в безрадості

Приступає ворожбит:

«Я не бачу битви складності,

Та побіди бачу вид.

Треба тільки, щоб один із вас

У отсей рішучий час

Ані хвилі зайвої не ждав,

Плутону себе віддав».

Консул Децій слова не сказав,

Меч і панцир відв’язав

І в сорочці білій і святій

Вергся в найгустіший бій.

Тут десятками списів і стріл

Він пробитий трупом впав,

Але до живих ще римських тіл,

Наче дух новий вступав.

Ще година, а латинів стрій

Звіявсь, як пчолячий рій,

А римляни твердо й гордо йшли

По скровавленій земли.

16/VIII


Примітки

Автограф № 430, с. 303.

Плутон – в античній міфології володар підземного світу і царства мертвих.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 6, с. 208.