Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Перший диктатор у Римі [499 р. до р. Х.]

Діонісій Галікарнаський

Переклад Івана Франка

Написано в днях 24 падолиста до 7 грудня 1915 р. на основі Діонісія (кн. V, розд. 59 – 77) із деякими скороченнями. В Лівія сей епізод збуто цілковитим мовчанням (кн. II, розд. 19, уст. 1).


Примітки

Автограф № 431, с. 273 – 301. В нашому е-перевиданні розділам поеми дано назви. У І. Франка вони мали тільки римську нумерацію.

Диктатор – службова особа у Стародавньому Римі, яка в особливих випадках одержувала від сенату всю повноту влади.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 7, с. 211 – 244.