Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Тарквіній і Лукреція [510 р. до р. Х.]

Діонісій Галікарнаський

Переклад Івана Франка

Написано в днях 12 – 16 жовтня 1915 р. на основі переважно Діонісія (кн. IV, розд. 64 – 84) та Кассія Діона (уривок 28). Аналогічне оповідання Т. Лівія (кн. І, розд. 57 – 60), майже у всіх важніших подробицях відмінне від грецьких оповідань, які з собою також не згідні, я полишив без уваги, в своїм представленні вибираючи простіші та природніші мотиви, а лишаючи на боці штучніші та неприродніші. Як відомо, сю тему обробив між іншими також Шекспір у своїй поемі «Tarquin and Lucretia», якої я досі не читав. Старинні історики та Шекспірова поема – принадна тема для порівняної історично-літературної студії.


Примітки

Автограф № 431, с. 159 – 167. В нашому е-перевиданні розділам поеми дано назви. У І. Франка вони мали тільки римську нумерацію.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 7, с. 88 – 102.